Eneste barn er ofte en riktig slyngel.


eneste-barn-er-ofte-riktig-slyngel
barnenestebarnerofteriktigslyngeleneste barnbarn erer ofteofte enen riktigriktig slyngeleneste barn erbarn er ofteer ofte enofte en riktigen riktig slyngeleneste barn er oftebarn er ofte ener ofte en riktigofte en riktig slyngeleneste barn er ofte enbarn er ofte en riktiger ofte en riktig slyngel

Kloke barn blir ofte klovner. -Barn
kloke-barn-blir-ofte-klovner
Riktig forstått, riktig møtt, kan lidelse vendes til velsignelse, for den utdyper forståelsen av selvet og livet. -Lidelse
riktig-forstått-riktig-møtt-kan-lidelse-vendes-til-velsignelse-for-den-utdyper-forståelsen-av-selvet-og-livet
Et rikt barn sitter ofte på en fattig mors fang. -Barn
et-rikt-barn-sitter-ofte-på-fattig-mors-fang
I kjærligheten kan et feiltrinn man begår sammen ofte være det eneste riktige. -Feil
i-kjærligheten-kan-et-feiltrinn-man-begår-sammen-ofte-være-det-eneste-riktige
Det eneste barn sliter ut fortere enn sko, er foreldre. -John J. Plomp
det-eneste-barn-sliter-ut-fortere-enn-sko-er-foreldre