En vakker kvinne representerer noe annet enn hva hun er.


en-vakker-kvinne-representerer-noe-annet-enn-hva-hun-er
kvinner og utseendevakkerkvinnerepresenterernoeannetennhvahuneren vakkervakker kvinnekvinne representererrepresenterer noenoe annetannet ennenn hvahva hunhun eren vakker kvinnevakker kvinne representererkvinne representerer noerepresenterer noe annetnoe annet ennannet enn hvaenn hva hunhva hun eren vakker kvinne representerervakker kvinne representerer noekvinne representerer noe annetrepresenterer noe annet ennnoe annet enn hvaannet enn hva hunenn hva hun eren vakker kvinne representerer noevakker kvinne representerer noe annetkvinne representerer noe annet ennrepresenterer noe annet enn hvanoe annet enn hva hunannet enn hva hun er

En vakker kvinne er alltid vakrest når hun ikke selv vet hvor vakker hun er. Men hun vet det alltid. -Frejlif Olsen
en-vakker-kvinne-er-alltid-vakrest-når-hun-ikke-selv-vet-hvor-vakker-hun-er-men-hun-vet-det-alltid
En kvinne gjør hva hun vil med den mest viljesterke mann i verden, hvis hun eier megen intelligens, noe skjønnhet og litt kjærlighet. -Kvinner
en-kvinne-gjør-hva-hun-vil-med-den-mest-viljesterke-mann-i-verden-hvis-hun-eier-megen-intelligens-noe-skjønnhet-og-litt-kjærlighet
Det finnes ikke et mer tiltalende syn i verden enn en vakker kvinne i ferd med å lage middag for den hun elsker. -Thomas Wolfe
det-finnes-ikke-et-mer-tiltalende-syn-i-verden-enn-vakker-kvinne-i-ferd-med-å-lage-middag-for-den-hun-elsker
Tre ganger er det nok å si til en kvinne at hun er vakker. Første gang takker hun, andre gang tror hun på det, tredje gang belønner hun det. -Kvinner og utseende
tre-ganger-er-det-nok-å-til-kvinne-at-hun-er-vakker-første-gang-takker-hun-andre-gang-tror-hun-på-det-tredje-gang-belønner-hun-det
Fortell en kvinne at hun er vakker, og djevelen gjentar det for henne ti ganger. -Kvinner
fortell-kvinne-at-hun-er-vakker-og-djevelen-gjentar-det-for-henne-ti-ganger