En vakker kvinne med intellektuelle ambisjoner vil ikke få det lett med å bli saklig påskjønnet for disse.


en-vakker-kvinne-med-intellektuelle-ambisjoner-vil-ikke-få-det-lett-med-å-bli-saklig-påskjønnet-for-disse
kvinner og utseendevakkerkvinnemedintellektuelleambisjonervilikkedetlettblisakligpåskjønnetfordisseen vakkervakker kvinnekvinne medmed intellektuelleintellektuelle ambisjonerambisjoner vilvil ikkeikke fåfå detdet lettlett medmed åå blibli sakligsaklig påskjønnetpåskjønnet foren vakker kvinnevakker kvinne medkvinne med intellektuellemed intellektuelle ambisjonerintellektuelle ambisjoner vilambisjoner vil ikkevil ikke fåikke få detfå det lettdet lett medlett med åmed å bliå bli sakligbli saklig påskjønnetsaklig påskjønnet forpåskjønnet for disseen vakker kvinne medvakker kvinne med intellektuellekvinne med intellektuelle ambisjonermed intellektuelle ambisjoner vilintellektuelle ambisjoner vil ikkeambisjoner vil ikke fåvil ikke få detikke få det lettfå det lett meddet lett med ålett med å blimed å bli sakligå bli saklig påskjønnetbli saklig påskjønnet forsaklig påskjønnet for disseen vakker kvinne med intellektuellevakker kvinne med intellektuelle ambisjonerkvinne med intellektuelle ambisjoner vilmed intellektuelle ambisjoner vil ikkeintellektuelle ambisjoner vil ikke fåambisjoner vil ikke få detvil ikke få det lettikke få det lett medfå det lett med ådet lett med å blilett med å bli sakligmed å bli saklig påskjønnetå bli saklig påskjønnet forbli saklig påskjønnet for disse

Kvinner som ønsker å bli likestilt med menn, mangler ambisjoner. -Timothy Leary
kvinner-som-ønsker-å-bli-likestilt-med-menn-mangler-ambisjoner
Det finnes ikke et mer tiltalende syn i verden enn en vakker kvinne i ferd med å lage middag for den hun elsker. -Thomas Wolfe
det-finnes-ikke-et-mer-tiltalende-syn-i-verden-enn-vakker-kvinne-i-ferd-med-å-lage-middag-for-den-hun-elsker
Gjør ditt beste - og du vil finne at oppgaven veier lett i hånden, så lett at du med forventning strekker deg mot den tyngre prøve som kan komme etter. -Oppgave
gjør-ditt-beste-og-du-vil-finne-at-oppgaven-veier-lett-i-hånden-så-lett-at-du-med-forventning-strekker-deg-mot-den-tyngre-prøve-som-kan-komme
En dessert uten ost er som en vakker kvinne med bare ett øye. -Dessert
en-dessert-uten-ost-er-som-vakker-kvinne-med-bare-ett-øye
Den raskeste måten å bli kjent med en kvinne på er å gå på shopping med henne. -Kvinner
den-raskeste-måten-å-bli-kjent-med-kvinne-på-er-å-gå-på-shopping-med-henne
Jeg vil ikke bli dratt med i politikkens sirkus. Jeg vil bli oppfattet som seriøs. Politikk handler først og fremst om å ta ansvar, ikke å delta i et sirkus. -Politiker
jeg-vil-ikke-bli-dratt-med-i-politikkens-sirkus-jeg-vil-bli-oppfattet-som-seriøs-politikk-handler-først-og-fremst-om-å-ta-ansvar-ikke-å-delta-i