En vår skal endog det fattigste hjerte eie.


en-vår-skal-endog-det-fattigste-hjerte-eie
arnulf Øverlandvårskalendogdetfattigstehjerteeieen vårvår skalskal endogendog detdet fattigstefattigste hjertehjerte eieen vår skalvår skal endogskal endog detendog det fattigstedet fattigste hjertefattigste hjerte eieen vår skal endogvår skal endog detskal endog det fattigsteendog det fattigste hjertedet fattigste hjerte eieen vår skal endog detvår skal endog det fattigsteskal endog det fattigste hjerteendog det fattigste hjerte eie

Han var god å se på, en mannskropp som var verd å eie, hun kjente ikke til en svakhet i den. -Nils Johan Rud
han-var-god-å-se-på-mannskropp-som-var-verd-å-eie-hun-kjente-ikke-til-svakhet-i-den
Kvinner skal eie sin egen trygghet, sitte ved beslutningsbordet og si det de mener. -Sheryl Sandberg
kvinner-skal-eie-egen-trygghet-sitte-ved-beslutningsbordet-og-det-mener
Hans hjerte var nær ved å briste, men det var der ingen som visste. -Hjertesorg
hans-hjerte-var-nær-ved-å-briste-men-det-var-der-ingen-som-visste
Nå roper en verden: Vi trenger ditt hjerte, din evne, ditt brennende sinn! Og fikk du din ungdom til odel og eie, så bruk den! Sett kreftene inn! -Ungdom
nå-roper-verden-vi-trenger-ditt-hjerte-din-evne-ditt-brennende-sinn-og-fikk-du-din-ungdom-til-odel-og-eie-så-bruk-den-sett-kreftene-inn
Vakre ting er ikke der for at vi skal eie dem, men beundre dem og bli beriket. -Thornton Wilder
vakre-ting-er-ikke-der-for-at-vi-skal-eie-dem-men-beundre-dem-og-bli-beriket