En trofast venn er et sterkt forsvar, og den som har funnet en slik, har funnet en skatt.


en-trofast-venn-er-et-sterkt-forsvar-og-den-som-har-funnet-slik-har-funnet-skatt
venntrofastvenneretsterktforsvarogdensomharfunnetslikskatten trofasttrofast vennvenn erer etet sterktsterkt forsvarog denden somsom harhar funnetfunnet enen slikhar funnetfunnet enen skatten trofast venntrofast venn ervenn er eter et sterktet sterkt forsvarog den somden som harsom har funnethar funnet enfunnet en slikhar funnet enfunnet en skatten trofast venn ertrofast venn er etvenn er et sterkter et sterkt forsvarog den som harden som har funnetsom har funnet enhar funnet en slikhar funnet en skatten trofast venn er ettrofast venn er et sterktvenn er et sterkt forsvarog den som har funnetden som har funnet ensom har funnet en slik

Folk blir som regel lettere overbevist av grunner de selv har funnet, enn av dem andre har funnet. -Blaise Pascal
folk-blir-som-regel-lettere-overbevist-av-grunner-selv-har-funnet-enn-av-dem-andre-har-funnet
Si ikke: «Jeg har funnet sannheten,» men heller: «Jeg har funnet en sannhet.» -Sannhet
si-ikke-jeg-har-funnet-sannheten-men-heller-jeg-har-funnet-sannhet
Dere må tro meg når jeg sier at jeg har funnet det umulig å bære den tunge byrden av ansvar og å utføre mine plikter som konge slik jeg gjerne ville, uten hjelp og støtte fra kvinnen jeg elsker. -Edward VIII
dere-må-tro-meg-når-jeg-sier-at-jeg-har-funnet-det-umulig-å-bære-den-tunge-byrden-av-ansvar-og-å-utføre-mine-plikter-som-konge-slik-jeg-gjerne
Den som smiler når det går ham ille, har allerede funnet ut hvem han skal skylde på. -Ukjent
den-som-smiler-når-det-går-ham-ille-har-allerede-funnet-ut-hvem-han-skal-skylde-på
Enhver gruppe føler seg sterk når den har funnet en syndebukk. -Styrke
enhver-gruppe-føler-seg-sterk-når-den-har-funnet-syndebukk
Sjarm er selvopptatthet som har funnet en sosial form. -Sjarm
sjarm-er-selvopptatthet-som-har-funnet-sosial-form