En trist feil vi alle gjør, er å tro at noe vil vare lenger hvis vi aldri lar det begynne.


en-trist-feil-vi-alle-gjør-er-å-tro-at-noe-vil-vare-lenger-hvis-vi-aldri-lar-det-begynne
robert braulttristfeilviallegjørertroatnoevilvarelengerhvisaldrilardetbegynneen tristtrist feilfeil vivi allealle gjører åå trotro atat noenoe vilvil varevare lengerlenger hvishvis vivi aldrialdri larlar detdet begynneen trist feiltrist feil vifeil vi allevi alle gjører å troå tro attro at noeat noe vilnoe vil varevil vare lengervare lenger hvislenger hvis vihvis vi aldrivi aldri laraldri lar detlar det begynneen trist feil vitrist feil vi allefeil vi alle gjører å tro atå tro at noetro at noe vilat noe vil varenoe vil vare lengervil vare lenger hvisvare lenger hvis vilenger hvis vi aldrihvis vi aldri larvi aldri lar detaldri lar det begynneen trist feil vi alletrist feil vi alle gjører å tro at noeå tro at noe viltro at noe vil vareat noe vil vare lengernoe vil vare lenger hvisvil vare lenger hvis vivare lenger hvis vi aldrilenger hvis vi aldri larhvis vi aldri lar detvi aldri lar det begynne

Psykiatri gjør oss i stand til å korrigere våre feil ved å bekjenne våre foreldres feil og mangler. -Laurence J. Peter
psykiatri-gjør-oss-i-stand-til-å-korrigere-våre-feil-ved-å-bekjenne-våre-foreldres-feil-og-mangler
Jeg vil heller tro at kristendommen er sann og ta feil, enn å tro at den ikke er sann, og så ta feil. -Blaise Pascal
jeg-vil-heller-tro-at-kristendommen-er-sann-og-ta-feil-enn-å-tro-at-den-ikke-er-sann-og-så-ta-feil
Menneskeheten lar seg aldri berøve en illusjon som den har nytte av. Den ville tro på udødeligheten selv om den visste at den tok feil. -Friedrich Nietzsche
menneskeheten-lar-seg-aldri-berøve-illusjon-som-den-har-nytte-av-den-ville-tro-på-udødeligheten-selv-om-den-visste-at-den-tok-feil
Hvis alle på jorden sluttet å puste i en time, ville ikke drivhuseffekten være noe problem lenger. -Klima
hvis-alle-på-jorden-sluttet-å-puste-i-time-ville-ikke-drivhuseffekten-være-noe-problem-lenger
Erfaring lar deg gjenkjenne en feil neste gang du gjør den. -Franklin P. Jones
erfaring-lar-deg-gjenkjenne-feil-neste-gang-du-gjør-den
Tross alle våre lidelser, selv om vi aldri vil få det paradiset vi lengter etter, mener jeg at livet er verdt å leve. -Livet
tross-alle-våre-lidelser-selv-om-vi-aldri-vil-få-det-paradiset-vi-lengter-etter-mener-jeg-at-livet-er-verdt-å-leve