En tragedie er, som du vet, når det går et stort menneske dårlig. I motsetning til komedie, som er når det går et dårlig menneske godt.


en-tragedie-er-som-du-vet-når-det-går-et-stort-menneske-dårlig-i-motsetning-til-komedie-som-er-når-det-går-et-dårlig-menneske-godt
karl ove knausgårdtragedieersomduvetnårdetgåretstortmenneskedårligmotsetningtilkomedieerdårliggodten tragedietragedie ersom dudu vetnår detdet gårgår etet stortstort menneskemenneske dårligi motsetningmotsetning tiltil komediesom erer nårnår detdet gårgår etet dårligdårlig menneskemenneske godten tragedie ersom du vetnår det gårdet går etgår et stortet stort menneskestort menneske dårligi motsetning tilmotsetning til komediesom er nårer når detnår det gårdet går etgår et dårliget dårlig menneskedårlig menneske godtnår det går etdet går et stortgår et stort menneskeet stort menneske dårligi motsetning til komediesom er når deter når det gårnår det går etdet går et dårliggår et dårlig menneskeet dårlig menneske godtnår det går et stortdet går et stort menneskegår et stort menneske dårligsom er når det gårer når det går etnår det går et dårligdet går et dårlig menneskegår et dårlig menneske godt

Det er like mye godt å si om et dårlig menneske som dårlig om et godt. -Leonardo da Vinci
det-er-like-mye-godt-å-om-et-dårlig-menneske-som-dårlig-om-et-godt
dårlig-dårlig-sier-kjøperen-men-skryter-av-handelen-når-han-går-bort
Når butikken går bra, lønner det seg å reklamere. Når butikken går dårlig, er du nødt til å reklamere. -Ukjent
når-butikken-går-bra-lønner-det-seg-å-reklamere-når-butikken-går-dårlig-er-du-nødt-til-å-reklamere
Gaver fra et dårlig menneske bringer ikke noe godt med seg. -Gave
gaver-fra-et-dårlig-menneske-bringer-ikke-noe-godt-med-seg
Det går aldri så godt som man håper, og aldri så dårlig som man frykter. -Håp
det-går-aldri-så-godt-som-man-håper-og-aldri-så-dårlig-som-man-frykter
Jeg tror på engler. ... Når ting er som vanskeligst og jeg ikke ser noen løsning, så går jeg plutselig på et menneske som forandrer alt. -Herborg Kråkevik
jeg-tror-på-engler-når-ting-er-som-vanskeligst-og-jeg-ikke-noen-løsning-så-går-jeg-plutselig-på-et-menneske-som-forandrer-alt