En stor løgn er ofte bedre enn en stor sannhet.


en-stor-løgn-er-ofte-bedre-enn-stor-sannhet
løgnstorløgneroftebedreennsannheten storløgn erer ofteofte bedrebedre ennenn enen storen stor løgnstor løgn erløgn er ofteer ofte bedreofte bedre ennbedre enn enenn en storen stor sannheten stor løgn erstor løgn er ofteløgn er ofte bedreer ofte bedre ennofte bedre enn enbedre enn en storenn en stor sannheten stor løgn er oftestor løgn er ofte bedreløgn er ofte bedre enner ofte bedre enn enofte bedre enn en storbedre enn en stor sannhet

Det er bedre med en usminket sannhet, enn en tildekket løgn. -Ukjent
det-er-bedre-med-usminket-sannhet-enn-tildekket-løgn
De brede massene faller lettere for en stor løgn enn for en liten. -Masse
de-brede-massene-faller-lettere-for-stor-løgn-enn-for-liten
En stor sannhet er en sannhet der det motsatte også er sant. -Sannhet
en-stor-sannhet-er-sannhet-der-det-motsatte-også-er-sant
En stor mann har egentlig ikke tid til å gjøre annet enn å sitte og være stor. -Stor
en-stor-mann-har-egentlig-ikke-tid-til-å-gjøre-annet-enn-å-sitte-og-være-stor
Statistikk er én stor løgn som består av mange små sannheter. -Lionel Strachey
statistikk-er-én-stor-løgn-som-består-av-mange-små-sannheter