En statue er en ståplass man har fått av historien.


en-statue-er-ståplass-man-har-fått-av-historien
harold macmillanstatueerståplassmanharfåttavhistorienen statuestatue erer enen ståplassståplass manman harhar fåttfått avav historienen statue erstatue er ener en ståplassen ståplass manståplass man harman har fåtthar fått avfått av historienen statue er enstatue er en ståplasser en ståplass manen ståplass man harståplass man har fåttman har fått avhar fått av historienen statue er en ståplassstatue er en ståplass maner en ståplass man haren ståplass man har fåttståplass man har fått avman har fått av historien

Jeg vil heller at folk i ettertid skal spørre hvorfor jeg ikke har fått noen statue, enn at de skal spørre hvorfor jeg har fått en. -Monument
jeg-vil-heller-at-folk-i-ettertid-skal-spørre-hvorfor-jeg-ikke-har-fått-noen-statue-enn-at-skal-spørre-hvorfor-jeg-har-fått
En statue er en statue. Det viktige er det vi har på innsiden. -Sinn og sjel
en-statue-er-statue-det-viktige-er-det-vi-har-på-innsiden
Arvelighet er noe man tror på når man har fått et intelligent barn. -Ukjent
arvelighet-er-noe-man-tror-på-når-man-har-fått-et-intelligent-barn
Har man fått et så spesielt navn, må man vel leve med det. -Navn
har-man-fått-et-så-spesielt-navn-må-man-vel-leve-med-det
Jeg mener det er negativt å ønske at man var en annen, når man først har fått seg selv utlevert ... -Være seg selv
jeg-mener-det-er-negativt-å-ønske-at-man-var-annen-når-man-først-har-fått-seg-selv-utlevert
Historien om alle samfunn inntil i dag er historien om klassekampen. -Karl Marx
historien-om-alle-samfunn-inntil-i-dag-er-historien-om-klassekampen