En som er noe, var en gang en hvem som helst som ville og gjorde.


en-som-er-noe-var-gang-hvem-som-helst-som-ville-og-gjorde
john burroughssomernoevarganghvemhelstvilleoggjordeen somsom erer noevar enen ganggang enen hvemhvem somsom helsthelst somsom villeville ogog gjordeen som ersom er noevar en gangen gang engang en hvemen hvem somhvem som helstsom helst somhelst som villesom ville ogville og gjordeen som er noevar en gang enen gang en hvemgang en hvem somen hvem som helsthvem som helst somsom helst som villehelst som ville ogsom ville og gjordevar en gang en hvemen gang en hvem somgang en hvem som helsten hvem som helst somhvem som helst som villesom helst som ville oghelst som ville og gjorde

Et menneske som ikke kan avgrense seg, er som en frukthage uten gjerde: Hvem som helst kan forsyne seg når som helst på eierens bekostning. -Jesper Juul
et-menneske-som-ikke-kan-avgrense-seg-er-som-frukthage-uten-gjerde-hvem-som-helst-kan-forsyne-seg-når-som-helst-på-eierens-bekostning
Simen var min beste venn, og han gjorde mye rart. En gang gjorde’n i brønnen. -Kroppen og dens gjøremål
simen-var-min-beste-venn-og-han-gjorde-mye-rart-en-gang-gjorden-i-brønnen
Du er kysten som de en gang seiler fra. Si meg hvem er stor og hvem er liten da? Når fremtidshavet ligger som et speil, så blås din medvind inn i deres seil. -Louis Jacoby
du-er-kysten-som-gang-seiler-fra-si-meg-hvem-er-stor-og-hvem-er-liten-da-når-fremtidshavet-ligger-som-et-speil-så-blås-din-medvind-inn-i-deres
Da jeg var liten lærte jeg at hvem som helst kan bli president. Nå begynner jeg å tro det. -President
da-jeg-var-liten-lærte-jeg-at-hvem-som-helst-kan-bli-president-nå-begynner-jeg-å-tro-det
Engler i sneen lager sang av vind. De synger for hvem som helst som åpner seg og tar dem inn. -Ole Paus
engler-i-sneen-lager-sang-av-vind-de-synger-for-hvem-som-helst-som-åpner-seg-og-tar-dem-inn
Var det ikke selve ventingen på våren som var det beste? Når den endelig kom, gjorde den ikke noe mer av seg enn å suse forbi. -Vår
var-det-ikke-selve-ventingen-på-våren-som-var-det-beste-når-den-endelig-kom-gjorde-den-ikke-noe-mer-av-seg-enn-å-suse-forbi