En skulle aldri ha sine beste bukser på, når en er ute og strider for frihet og sannhet.


en-skulle-aldri-sine-beste-bukser-på-når-er-ute-og-strider-for-frihet-og-sannhet
henrik ibsenskullealdrisinebestebuksernåreruteogstriderforfrihetsannheten skulleskulle aldrialdri haha sinesine bestebeste bukserbukser pånår enen erer uteute ogog striderstrider forfrihet ogog sannheten skulle aldriskulle aldri haaldri ha sineha sine bestesine beste bukserbeste bukser pånår en eren er uteer ute ogute og striderog strider forstrider for frihetfor frihet ogfrihet og sannheten skulle aldri haskulle aldri ha sinealdri ha sine besteha sine beste buksersine beste bukser pånår en er uteen er ute oger ute og striderute og strider forog strider for frihetstrider for frihet ogfor frihet og sannheten skulle aldri ha sineskulle aldri ha sine bestealdri ha sine beste bukserha sine beste bukser pånår en er ute ogen er ute og striderer ute og strider forute og strider for frihetog strider for frihet ogstrider for frihet og sannhet

Det finnes de som aldri har sett sine beste dager. -Best
det-finnes-som-aldri-har-sett-sine-beste-dager
Nå er det helt avgjørende hvem som har den beste psyken. Ja, og selvsagt den beste keeperen. For ikke å snakke om de beste skytterne. Ja, da skulle vel alt være nevnt. -Fotball
nå-er-det-helt-avgjørende-hvem-som-har-den-beste-psyken-ja-og-selvsagt-den-beste-keeperen-for-ikke-å-snakke-om-beste-skytterne-ja-da-skulle-vel
Den største frihet, selve menneskets vesensmerke, sa Gabriel, er friheten til, når som helst, å gjenoppfinne seg selv, ut fra alle sine muligheter. -Jan Kjærstad
den-største-frihet-selve-menneskets-vesensmerke-sa-gabriel-er-friheten-til-når-som-helst-å-gjenoppfinne-seg-selv-ut-fra-alle-sine-muligheter
Det er ikke godt når kona vil gå med bukser. -Ekteskapsproblemer
det-er-ikke-godt-når-kona-vil-gå-med-bukser
Fortell en vakker sannhet med små ord, men aldri en stygg sannhet med noen ord. -Sannhet
fortell-vakker-sannhet-med-små-ord-men-aldri-stygg-sannhet-med-noen-ord
Det er en melankolsk sannhet at selv store menn har sine dårlige forbindelser. -Stor
det-er-melankolsk-sannhet-at-selv-store-menn-har-sine-dårlige-forbindelser