En skal lyde Gud mer enn mennesker.


en-skal-lyde-gud-mer-enn-mennesker
bibelenskallydegudmerennmenneskeren skalskal lydelyde gudgud mermer ennenn menneskeren skal lydeskal lyde gudlyde gud mergud mer ennmer enn menneskeren skal lyde gudskal lyde gud merlyde gud mer enngud mer enn menneskeren skal lyde gud merskal lyde gud mer ennlyde gud mer enn mennesker

Alle mennesker har mer å by på enn de klarer å vise i løpet av et raskt førsteinntrykk. Men førsteinntrykket betyr mer enn vi tror. -Linda Lai
alle-mennesker-har-mer-å-by-på-enn-klarer-å-vise-i-løpet-av-et-raskt-førsteinntrykk-men-førsteinntrykket-betyr-mer-enn-vi-tror
Der skal ikke stor skarpsindighet til for å innse, at når to mennesker drøfter en ting sammen, må der komme mer ut derav enn om hver tenkte alene for seg. -Alexander Kielland
der-skal-ikke-stor-skarpsindighet-til-for-å-innse-at-når-to-mennesker-drøfter-ting-sammen-må-der-komme-mer-ut-derav-enn-om-hver-tenkte-alene-for
Jo mer intelligent et menneske er, jo mer originalitet finner det hos sine medmennesker. Ubegavede mennesker synes at alle mennesker er like. -Blaise Pascal
jo-mer-intelligent-et-menneske-er-jo-mer-originalitet-finner-det-hos-sine-medmennesker-ubegavede-mennesker-synes-at-alle-mennesker-er-like
Å forstå alt skal jo være å tilgi alt - men Gud fri meg for de mennesker som tilgir for meget. -Sigrid Undset
Å-forstå-alt-skal-jo-være-å-tilgi-alt-men-gud-fri-meg-for-mennesker-som-tilgir-for-meget
Vår vurdering av andre mennesker sier mer om oss enn om dem. -J. Petit-Senn
vår-vurdering-av-andre-mennesker-sier-mer-om-oss-enn-om-dem
Det finnes ikke noe mer ekte kunstnerisk enn å elske mennesker. -Kunst
det-finnes-ikke-noe-mer-ekte-kunstnerisk-enn-å-elske-mennesker