En sentimental person er en som ser en absurd verdi i alt, men ikke vet prisen på noe.


en-sentimental-person-er-som-absurd-verdi-i-alt-men-ikke-vet-prisen-på-noe
oscar wildesentimentalpersonersomabsurdverdialtmenikkevetprisennoeen sentimentalsentimental personperson erer enen somsom seren absurdabsurd verdiverdi ii altmen ikkeikke vetvet prisenprisen påpå noeen sentimental personsentimental person erperson er ener en somen som sersom ser enser en absurden absurd verdiabsurd verdi iverdi i altmen ikke vetikke vet prisenvet prisen påprisen på noeen sentimental person ersentimental person er enperson er en somer en som seren som ser ensom ser en absurdser en absurd verdien absurd verdi iabsurd verdi i altmen ikke vet prisenikke vet prisen påvet prisen på noeen sentimental person er ensentimental person er en somperson er en som serer en som ser enen som ser en absurdsom ser en absurd verdiser en absurd verdi ien absurd verdi i altmen ikke vet prisen påikke vet prisen på noe

Hva er en kyniker? En mann som vet prisen på alt, men ikke verdien av noe. -Oscar Wilde
hva-er-kyniker-en-mann-som-vet-prisen-på-alt-men-ikke-verdien-av-noe
En høflig mann er en som lytter interessert til ting han vet alt om - fortalt ham av en person som ikke vet noe om dem. -Høflighet
en-høflig-mann-er-som-lytter-interessert-til-ting-han-vet-alt-om-fortalt-ham-av-person-som-ikke-vet-noe-om-dem
Han lærte noe da alt gikk i vasken noe av verdi at risikoen ved å miste masken er å bli fri -Britt Sundal
han-lærte-noe-da-alt-gikk-i-vasken-noe-av-verdi-at-risikoen-ved-å-miste-masken-er-å-bli-fri
Fordøm ikke alt du ser, tro ikke alt du hører, si ikke alt du vet. -Fordom
fordøm-ikke-alt-du-tro-ikke-alt-du-hører-ikke-alt-du-vet
Det finnes få som vet alt, men mange som vet alt bedre. -Johannes Hohlenberg
det-finnes-få-som-vet-alt-men-mange-som-vet-alt-bedre