En sannhet gagner først når mottakeren er moden for den.


en-sannhet-gagner-først-når-mottakeren-er-moden-for-den
sannhetsannhetgagnerførstnårmottakerenermodenfordenen sannhetsannhet gagnergagner førstførst nårnår mottakerenmottakeren erer modenmoden foren sannhet gagnersannhet gagner førstgagner først nårførst når mottakerennår mottakeren ermottakeren er modener moden formoden for denen sannhet gagner førstsannhet gagner først nårgagner først når mottakerenførst når mottakeren ernår mottakeren er modenmottakeren er moden forer moden for denen sannhet gagner først nårsannhet gagner først når mottakerengagner først når mottakeren erførst når mottakeren er modennår mottakeren er moden formottakeren er moden for den

Den gagner seg selv som gagner sin venn. -Venn
den-gagner-seg-selv-som-gagner-venn
Ingen armé kan motstå styrken av en idé som kommer når tiden er moden for den. -Idé
ingen-armé-kan-motstå-styrken-av-idé-som-kommer-når-tiden-er-moden-for-den
Gå gjennom dette lille stykke tid i samsvar med naturens vesen og avslutt fornøyd din reise, slik som en oliven faller ned når den er moden og takker treet som har den. -Leveregler
gå-gjennom-dette-lille-stykke-tid-i-samsvar-med-naturens-vesen-og-avslutt-fornøyd-din-reise-slik-som-oliven-faller-ned-når-den-er-moden-og-takker
Når du først blir selvbevisst, er det ingen ende på det. Når du først begynner å tvile, er det ikke rom for noe annet. -Selvinnsikt
når-du-først-blir-selvbevisst-er-det-ingen-ende-på-det-når-du-først-begynner-å-tvile-er-det-ikke-rom-for-noe-annet
Den farligste mannen er han som får en ung pike til å føle seg som en moden kvinne og en moden kvinne til å føle seg som en ung pike. -David Strange
den-farligste-mannen-er-han-som-får-ung-pike-til-å-føle-seg-som-moden-kvinne-og-moden-kvinne-til-å-føle-seg-som-ung-pike
Det er rart med lykken - først når man kan unnvære den, så kommer den. -Lykke
det-er-rart-med-lykken-først-når-man-kan-unnvære-den-så-kommer-den