En søn er ligesom et speil, hvori faderen ser sig selv, og for sønnen er igjen faderen som et speil, hvori han ser sig selv i den tilkommende tid.


en-søn-er-ligesom-et-speil-hvori-faderen-sig-selv-og-for-sønnen-er-igjen-faderen-som-et-speil-hvori-han-sig-selv-i-den-tilkommende-tid
søren kierkegaardsønerligesometspeilhvorifaderensigselvogforsønnenigjensomhanselvdentilkommendetiden sønsøn erer ligesomligesom etet speilhvori faderenfaderen serser sigsig selvog forsønnen erer igjenigjen faderenfaderen somsom etet speilhvori hanhan serser sigsig selvselv ii denden tilkommendetilkommende tiden søn ersøn er ligesomer ligesom etligesom et speilhvori faderen serfaderen ser sigser sig selvog for sønnenfor sønnen ersønnen er igjener igjen faderenigjen faderen somfaderen som etsom et speilhvori han serhan ser sigser sig selvsig selv iselv i deni den tilkommendeden tilkommende tiden søn er ligesomsøn er ligesom eter ligesom et speilhvori faderen ser sigfaderen ser sig selvog for sønnen erfor sønnen er igjensønnen er igjen faderener igjen faderen somigjen faderen som etfaderen som et speilhvori han ser sighan ser sig selvser sig selv isig selv i denselv i den tilkommendei den tilkommende tiden søn er ligesom etsøn er ligesom et speilhvori faderen ser sig selvog for sønnen er igjenfor sønnen er igjen faderensønnen er igjen faderen somer igjen faderen som etigjen faderen som et speilhvori han ser sig selvhan ser sig selv iser sig selv i densig selv i den tilkommendeselv i den tilkommende tid

Speil, speil på veggen der ... Hva pokker skjedde? -Ukjent
speil-speil-på-veggen-der-hva-pokker-skjedde
De fleste mener at jeg ser ut som meg selv! Ser du ut som en annen, enn deg selv? Det er ikke bra! -Utseende
de-fleste-mener-at-jeg-ut-som-meg-selv-ser-du-ut-som-annen-enn-deg-selv-det-er-ikke-bra
Selv den verdigste kone kan ikke bare sig at smile, når hun taler om sin mand. -Knud Hjortø
selv-den-verdigste-kone-kan-ikke-bare-sig-at-smile-når-hun-taler-om-mand
Folk, som vil forbedre hele verden, kan med held starte i dens centrum og begynde med sig selv. -Seg selv og andre
folk-som-vil-forbedre-hele-verden-kan-med-held-starte-i-dens-centrum-og-begynde-med-sig-selv
Da den menneskelige natur er som den er, er det en stor trøst for en mann å se at hans gamle skolekamerater ser eldre ut enn han selv. -Ukjent
da-den-menneskelige-natur-er-som-den-er-er-det-stor-trøst-for-mann-å-se-at-hans-gamle-skolekamerater-eldre-ut-enn-han-selv