En regjeringskoalisjon er vanskelig når det største partiet i regjeringen hele tiden må gi de minste bryst.


en-regjeringskoalisjon-er-vanskelig-når-det-største-partiet-i-regjeringen-hele-tiden-må-gi-minste-bryst
koalisjonregjeringskoalisjonervanskelignårdetstørstepartietregjeringenheletidengiminstebrysten regjeringskoalisjonregjeringskoalisjon erer vanskeligvanskelig nårnår detdet størstestørste partietpartiet ii regjeringenregjeringen helehele tidentiden måmå gigi dede minsteminste brysten regjeringskoalisjon erregjeringskoalisjon er vanskeliger vanskelig nårvanskelig når detnår det størstedet største partietstørste partiet ipartiet i regjeringeni regjeringen heleregjeringen hele tidenhele tiden måtiden må gimå gi degi de minstede minste brysten regjeringskoalisjon er vanskeligregjeringskoalisjon er vanskelig nårer vanskelig når detvanskelig når det størstenår det største partietdet største partiet istørste partiet i regjeringenpartiet i regjeringen helei regjeringen hele tidenregjeringen hele tiden måhele tiden må gitiden må gi demå gi de minstegi de minste brysten regjeringskoalisjon er vanskelig nårregjeringskoalisjon er vanskelig når deter vanskelig når det størstevanskelig når det største partietnår det største partiet idet største partiet i regjeringenstørste partiet i regjeringen helepartiet i regjeringen hele tideni regjeringen hele tiden måregjeringen hele tiden må gihele tiden må gi detiden må gi de minstemå gi de minste bryst

Det som virkelig er vanskelig for kvinner, er at de hele tiden må tilpasse seg menns teorier om dem. -D. H. Lawrence
det-som-virkelig-er-vanskelig-for-kvinner-er-at-hele-tiden-må-tilpasse-seg-menns-teorier-om-dem
Hvis regjeringen ikke responderer på folkets krav, så vil folket erstatte regjeringen. -Demokrati
hvis-regjeringen-ikke-responderer-på-folkets-krav-så-vil-folket-erstatte-regjeringen
Den største mann på jorden må pleie barnet i sitt bryst og lytte, selv i torden, til hva det hvisker tyst. -Bjørnstjerne Bjørnson
den-største-mann-på-jorden-må-pleie-barnet-i-sitt-bryst-og-lytte-selv-i-torden-til-hva-det-hvisker-tyst
Nevrotikere vil gjerne sove hele tiden og bare bli vekket når det er gode nyheter. -Mignon McLaughlin
nevrotikere-vil-gjerne-sove-hele-tiden-og-bare-bli-vekket-når-det-er-gode-nyheter
Tiden og omstendighetene endrer seg så raskt at vi hele tiden må rette våre mål mot fremtiden. -Mål
tiden-og-omstendighetene-endrer-seg-så-raskt-at-vi-hele-tiden-må-rette-våre-mål-mot-fremtiden
Alt som hender, fra det minste til det største, skjer av nødvendighet. -Arthur Schopenhauer
alt-som-hender-fra-det-minste-til-det-største-skjer-av-nødvendighet