En pessimist er et menneske som lar bakteriologene fortelle hva et kyss er.


en-pessimist-er-et-menneske-som-lar-bakteriologene-fortelle-hva-et-kyss-er
pessimistpessimisteretmenneskesomlarbakteriologenefortellehvakysseren pessimistpessimist erer etet menneskemenneske somsom larlar bakteriologenebakteriologene fortellefortelle hvahva etet kysskyss eren pessimist erpessimist er eter et menneskeet menneske sommenneske som larsom lar bakteriologenelar bakteriologene fortellebakteriologene fortelle hvafortelle hva ethva et kysset kyss eren pessimist er etpessimist er et menneskeer et menneske somet menneske som larmenneske som lar bakteriologenesom lar bakteriologene fortellelar bakteriologene fortelle hvabakteriologene fortelle hva etfortelle hva et kysshva et kyss eren pessimist er et menneskepessimist er et menneske somer et menneske som laret menneske som lar bakteriologenemenneske som lar bakteriologene fortellesom lar bakteriologene fortelle hvalar bakteriologene fortelle hva etbakteriologene fortelle hva et kyssfortelle hva et kyss er

En pessimist er et menneske som av to onder velger begge. -Pessimist
en-pessimist-er-et-menneske-som-av-to-onder-velger-begge
En pessimist er et menneske som er lykkelig når det er ulykkelig. -Pessimist
en-pessimist-er-et-menneske-som-er-lykkelig-når-det-er-ulykkelig
En pessimist er et menneske som gleder seg over dårlige erfaringer, fordi de har gitt ham rett. -Heinz Rühmann
en-pessimist-er-et-menneske-som-gleder-seg-over-dårlige-erfaringer-fordi-har-gitt-ham-rett
En pessimist er et menneske som tilbringer hele livet i et mørkerom og ikke gjør annet enn å fremkalle negativer. -Ukjent
en-pessimist-er-et-menneske-som-tilbringer-hele-livet-i-et-mørkerom-og-ikke-gjør-annet-enn-å-fremkalle-negativer
Intet menneske er ondt nok til å fortelle sannheten om seg selv. -George Bernard Shaw
intet-menneske-er-ondt-nok-til-å-fortelle-sannheten-om-seg-selv
Klem dem, kyss dem og fortelle at du elsker dem. Gå ikke glipp av sjansen livet gir deg til å være sammen med de menneskene du elsker. Du kan ikke spole tilbake. -Adam Sandler
klem-dem-kyss-dem-og-fortelle-at-du-elsker-dem-gå-ikke-glipp-av-sjansen-livet-gir-deg-til-å-være-sammen-med-menneskene-du-elsker-du-kan-ikke