En pessimist er et menneske som er lykkelig når det er ulykkelig.


en-pessimist-er-et-menneske-som-er-lykkelig-når-det-er-ulykkelig
pessimistpessimisteretmenneskesomlykkelignårdetulykkeligen pessimistpessimist erer etet menneskemenneske somsom erer lykkeliglykkelig nårnår detdet erer ulykkeligen pessimist erpessimist er eter et menneskeet menneske sommenneske som ersom er lykkeliger lykkelig nårlykkelig når detnår det erdet er ulykkeligen pessimist er etpessimist er et menneskeer et menneske somet menneske som ermenneske som er lykkeligsom er lykkelig nårer lykkelig når detlykkelig når det ernår det er ulykkeligen pessimist er et menneskepessimist er et menneske somer et menneske som eret menneske som er lykkeligmenneske som er lykkelig nårsom er lykkelig når deter lykkelig når det erlykkelig når det er ulykkelig

Det beste middelet mot et ulykkelig liv er ikke å kreve å bli svært lykkelig. -Arthur Schopenhauer
det-beste-middelet-mot-et-ulykkelig-liv-er-ikke-å-kreve-å-bli-svært-lykkelig
En sorg kommer først som lykke. Ulykkelig kjærlighet er først lykkelig. -Kjærlighet - ulykkelig
en-sorg-kommer-først-som-lykke-ulykkelig-kjærlighet-er-først-lykkelig
En pessimist er et menneske som av to onder velger begge. -Pessimist
en-pessimist-er-et-menneske-som-av-to-onder-velger-begge
En pessimist er et menneske som lar bakteriologene fortelle hva et kyss er. -Pessimist
en-pessimist-er-et-menneske-som-lar-bakteriologene-fortelle-hva-et-kyss-er
En pessimist er et menneske som gleder seg over dårlige erfaringer, fordi de har gitt ham rett. -Heinz Rühmann
en-pessimist-er-et-menneske-som-gleder-seg-over-dårlige-erfaringer-fordi-har-gitt-ham-rett