En pessimist er et menneske som av to onder velger begge.


en-pessimist-er-et-menneske-som-av-to-onder-velger-begge
pessimistpessimisteretmenneskesomavtoondervelgerbeggeen pessimistpessimist erer etet menneskemenneske somsom avonder velgervelger beggeen pessimist erpessimist er eter et menneskeet menneske sommenneske som avav to onderonder velger beggeen pessimist er etpessimist er et menneskeer et menneske somet menneske som avsom av to onderav to onder velgeren pessimist er et menneskepessimist er et menneske somer et menneske som avmenneske som av to ondersom av to onder velgerav to onder velger begge

Du er gammel når du av to onder velger det som gjør at du kommer tidligere hjem. -Ukjent
du-er-gammel-når-du-av-to-onder-velger-det-som-gjør-at-du-kommer-tidligere-hjem
I valget mellom to onder velger jeg alltid det jeg ikke har prøvd før. -Mae West
i-valget-mellom-to-onder-velger-jeg-alltid-det-jeg-ikke-har-prøvd-før
En pessimist er en som ser i begge retninger før han går over en enveiskjørt gate. -Laurence J. Peter
en-pessimist-er-som-i-begge-retninger-før-han-går-over-enveiskjørt-gate
En pessimist er et menneske som er lykkelig når det er ulykkelig. -Pessimist
en-pessimist-er-et-menneske-som-er-lykkelig-når-det-er-ulykkelig
En pessimist er et menneske som lar bakteriologene fortelle hva et kyss er. -Pessimist
en-pessimist-er-et-menneske-som-lar-bakteriologene-fortelle-hva-et-kyss-er
En pessimist er et menneske som gleder seg over dårlige erfaringer, fordi de har gitt ham rett. -Heinz Rühmann
en-pessimist-er-et-menneske-som-gleder-seg-over-dårlige-erfaringer-fordi-har-gitt-ham-rett