En optimist er et menneske som tror at en stueflue leter etter veien ut.


en-optimist-er-et-menneske-som-tror-at-stueflue-leter-etter-veien-ut
george jean nathanoptimisteretmenneskesomtroratstueflueleteretterveienuten optimistoptimist erer etet menneskemenneske somsom trorat enen stuefluestueflue leterleter etteretter veienveien uten optimist eroptimist er eter et menneskeet menneske sommenneske som trorsom tror attror at enat en stueflueen stueflue leterstueflue leter etterleter etter veienetter veien uten optimist er etoptimist er et menneskeer et menneske somet menneske som trormenneske som tror atsom tror at entror at en stueflueat en stueflue leteren stueflue leter etterstueflue leter etter veienleter etter veien uten optimist er et menneskeoptimist er et menneske somer et menneske som troret menneske som tror atmenneske som tror at ensom tror at en stuefluetror at en stueflue leterat en stueflue leter etteren stueflue leter etter veienstueflue leter etter veien ut

Mange leter etter lykken slik man leter etter en hatt man allerede har på hodet. -Nikolaus Lenau
mange-leter-etter-lykken-slik-man-leter-etter-hatt-man-allerede-har-på-hodet
Verden er full av løsninger som leter etter problemer. -Løsning
verden-er-full-av-løsninger-som-leter-etter-problemer
Et menneske skal dømmes - ikke etter hva det har feilet, men etter hva det har nådd; ikke etter hva det tror, men etter dets vilje til godt og sant. -Dømme
et-menneske-skal-dømmes-ikke-etter-hva-det-har-feilet-men-etter-hva-det-har-nådd-ikke-etter-hva-det-tror-men-etter-dets-vilje-til-godt-og-sant
Verden er full av folk som leter etter ting de kan ta ille opp. -Pessimist
verden-er-full-av-folk-som-leter-etter-ting-kan-ta-ille-opp
En optimist er et menneske som ikke oppfatter tingene så tragiske som de i virkeligheten er. -Ukjent
en-optimist-er-et-menneske-som-ikke-oppfatter-tingene-så-tragiske-som-i-virkeligheten-er
Hvis du hører kritikeren og den som leter etter feil snakke, vær døv som dine egne ben og fjern som din fantasi. -Kritiker
hvis-du-hører-kritikeren-og-den-som-leter-etter-feil-snakke-vær-døv-som-dine-egne-ben-og-fjern-som-din-fantasi