En nattklubb er den eneste klubben Jan Derek Sørensen ikke har vært innom.


en-nattklubb-er-den-eneste-klubben-jan-derek-sørensen-ikke-har-vært-innom
fotballnattklubberdenenesteklubbenjandereksørensenikkeharværtinnomen nattklubbnattklubb erer denden enesteeneste klubbenklubben janjan derekderek sørensensørensen ikkeikke harhar værtvært innomen nattklubb ernattklubb er dener den enesteden eneste klubbeneneste klubben janklubben jan derekjan derek sørensenderek sørensen ikkesørensen ikke harikke har værthar vært innomen nattklubb er dennattklubb er den enesteer den eneste klubbenden eneste klubben janeneste klubben jan derekklubben jan derek sørensenjan derek sørensen ikkederek sørensen ikke harsørensen ikke har værtikke har vært innomen nattklubb er den enestenattklubb er den eneste klubbener den eneste klubben janden eneste klubben jan derekeneste klubben jan derek sørensenklubben jan derek sørensen ikkejan derek sørensen ikke harderek sørensen ikke har værtsørensen ikke har vært innom

Derek tok den beste snarveien. Den eneste snarveien som er bra, den eneste som fungerer, nemlig godhet. -TV-serie: Derek
derek-tok-den-beste-snarveien-den-eneste-snarveien-som-er-bra-den-eneste-som-fungerer-nemlig-godhet
Gjennomsnittsmennesket er trolig det eneste mennesket som aldri har vært fotografert. -Ukjent
gjennomsnittsmennesket-er-trolig-det-eneste-mennesket-som-aldri-har-vært-fotografert
Det er på mange måter det eneste eventyret jeg har vært vitne til i mitt eget liv. Jeg har sett noe vokse frem som jeg ikke trodde var mulig da det begynte å spire. -Data og Internett
det-er-på-mange-måter-det-eneste-eventyret-jeg-har-vært-vitne-til-i-mitt-eget-liv-jeg-har-sett-noe-vokse-frem-som-jeg-ikke-trodde-var-mulig-da-det
Jeg må arbeide hvis jeg skal bære livet. Alle mine levedager, så lenge jeg kan minnes, har jeg arbeidet, og det har vært min beste og eneste glede. -Henrik Ibsen
jeg-må-arbeide-hvis-jeg-skal-bære-livet-alle-mine-levedager-så-lenge-jeg-kan-minnes-har-jeg-arbeidet-og-det-har-vært-min-beste-og-eneste-glede
De sier de vil ha en som har hjertet sitt i klubben. Det har jeg. De skal ha en med fotballforståelse. Det har jeg også. Jeg vet hva som kreves for å ha suksess. -Fotball
de-sier-vil-som-har-hjertet-sitt-i-klubben-det-har-jeg-de-skal-med-fotballforståelse-det-har-jeg-også-jeg-vet-hva-som-kreves-for-å