En millionær har den fordel fremfor andre mennesker at han kan se den menneskelige gemenhet, den fullkomment uegennyttige, rendyrkede gemenhet, utfolde seg uavhengig at alle praktiske beregninger.


en-millionær-har-den-fordel-fremfor-andre-mennesker-at-han-kan-se-den-menneskelige-gemenhet-den-fullkomment-uegennyttige-rendyrkede-gemenhet-utfolde
millionærmillionærhardenfordelfremforandremenneskerathankansemenneskeligegemenhetfullkommentuegennyttigerendyrkedeutfoldeseguavhengigallepraktiskeberegningeren millionærmillionær harhar denden fordelfordel fremforandre menneskermennesker atat hanhan kankan sese denden menneskeligemenneskelige gemenhetden fullkommentfullkomment uegennyttigerendyrkede gemenhetutfolde segseg uavhengiguavhengig atat allealle praktiskepraktiske beregningeren millionær harmillionær har denhar den fordelden fordel fremforfordel fremfor andrefremfor andre menneskerandre mennesker atmennesker at hanat han kanhan kan sekan se dense den menneskeligeden menneskelige gemenhetden fullkomment uegennyttigeutfolde seg uavhengigseg uavhengig atuavhengig at alleat alle praktiskealle praktiske beregninger

Mot er den ypperste av alle menneskelige egenskaper, fordi det er den egenskap som garanterer alle de andre. -Mot
mot-er-den-ypperste-av-alle-menneskelige-egenskaper-fordi-det-er-den-egenskap-som-garanterer-alle-andre
Den som er blitt beruset av makt og har hatt fordel av den, om så bare for et år, kommer aldri til å oppgi den frivillig. -Makt
den-som-er-blitt-beruset-av-makt-og-har-hatt-fordel-av-den-om-så-bare-for-et-år-kommer-aldri-til-å-oppgi-den-frivillig
De mennesker som bemektiger seg den forrett å kjede andre, har også det fortrinn at de ikke kjeder seg selv. -Nils Kjær
de-mennesker-som-bemektiger-seg-den-forrett-å-kjede-andre-har-også-det-fortrinn-at-ikke-kjeder-seg-selv
Den som ikke griper lykken mens han har den, han har heller ikke rett til å beklage seg når den vender ham ryggen. -Lykke
den-som-ikke-griper-lykken-mens-han-har-den-han-har-heller-ikke-rett-til-å-beklage-seg-når-den-vender-ham-ryggen
Da den menneskelige natur er som den er, er det en stor trøst for en mann å se at hans gamle skolekamerater ser eldre ut enn han selv. -Ukjent
da-den-menneskelige-natur-er-som-den-er-er-det-stor-trøst-for-mann-å-se-at-hans-gamle-skolekamerater-eldre-ut-enn-han-selv