En mening er ikke nødvendigvis riktig bare fordi noen er villig til å dø for den.


en-mening-er-ikke-nødvendigvis-riktig-bare-fordi-noen-er-villig-til-å-dø-for-den
oscar wildemeningerikkenødvendigvisriktigbarefordinoenvilligtilfordenen meningmening erer ikkeikke nødvendigvisnødvendigvis riktigriktig barebare fordifordi noennoen erer villigvillig tiltil ådø foren mening ermening er ikkeer ikke nødvendigvisikke nødvendigvis riktignødvendigvis riktig bareriktig bare fordibare fordi noenfordi noen ernoen er villiger villig tilvillig til åtil å døå dø fordø for denen mening er ikkemening er ikke nødvendigviser ikke nødvendigvis riktigikke nødvendigvis riktig barenødvendigvis riktig bare fordiriktig bare fordi noenbare fordi noen erfordi noen er villignoen er villig tiler villig til åvillig til å døtil å dø forå dø for denen mening er ikke nødvendigvismening er ikke nødvendigvis riktiger ikke nødvendigvis riktig bareikke nødvendigvis riktig bare fordinødvendigvis riktig bare fordi noenriktig bare fordi noen erbare fordi noen er villigfordi noen er villig tilnoen er villig til åer villig til å døvillig til å dø fortil å dø for den

En forutintatt mening er ikke så dum, bare den er riktig. -Mening
en-forutintatt-mening-er-ikke-så-dum-bare-den-er-riktig
En matsort er ikke nødvendigvis livsviktig bare fordi et barn hater den. -Katharine Whitehorn
en-matsort-er-ikke-nødvendigvis-livsviktig-bare-fordi-et-barn-hater-den
Mange har mislykkes i politikken bare fordi de kom frem til en riktig, men upopulær erkjennelse på et galt tidspunkt. -Politikk
mange-har-mislykkes-i-politikken-bare-fordi-kom-frem-til-riktig-men-upopulær-erkjennelse-på-et-galt-tidspunkt
Det er aldri andres mening som plager oss; men den vilje andre av og til har til å påtvinge oss denne mening når vi selv ikke vil. -Mening
det-er-aldri-andres-mening-som-plager-oss-men-den-vilje-andre-av-og-til-har-til-å-påtvinge-oss-denne-mening-når-vi-selv-ikke-vil
Noen mennesker insisterer på at middelmådig er bedre enn best. De gleder seg over å klippe vinger fordi de ikke selv kan fly. De forakter hjerner fordi de ikke har noen. Pføy! -Middelmådighet
noen-mennesker-insisterer-på-at-middelmådig-er-bedre-enn-best-de-gleder-seg-over-å-klippe-vinger-fordi-ikke-selv-kan-fly-de-forakter-hjerner
Vi vandrer alle i mørket. Noen fordi de ikke ser med øynene, noen fordi de ikke ser med tankene. De fleste av oss fordi vi ikke ser hverandre. -Erling Stordahl
vi-vandrer-alle-i-mørket-noen-fordi-ikke-med-øynene-noen-fordi-ikke-med-tankene-de-fleste-av-oss-fordi-vi-ikke-hverandre