En manns sanne karakter kommer ut når han er full.


en-manns-sanne-karakter-kommer-ut-når-han-er-full
karaktermannssannekarakterkommerutnårhanerfullen mannsmanns sannesanne karakterkarakter kommerkommer utut nårnår hanhan erer fullen manns sannemanns sanne karaktersanne karakter kommerkarakter kommer utkommer ut nårut når hannår han erhan er fullen manns sanne karaktermanns sanne karakter kommersanne karakter kommer utkarakter kommer ut nårkommer ut når hanut når han ernår han er fullen manns sanne karakter kommermanns sanne karakter kommer utsanne karakter kommer ut nårkarakter kommer ut når hankommer ut når han erut når han er full

En manns sanne rikdom er det gode han gjør for sine medmennesker. -Molière
en-manns-sanne-rikdom-er-det-gode-han-gjør-for-sine-medmennesker
Den virkelige målestokken på en manns karakter er hans kones helse. -Karakter
den-virkelige-målestokken-på-manns-karakter-er-hans-kones-helse
En signatur avslører alltid en manns karakter - og noen ganger også hans navn. -Navn
en-signatur-avslører-alltid-manns-karakter-og-noen-ganger-også-hans-navn
Nesten alle kan tåle motgang, men vil du prøve en manns karakter, så gi ham makt. -Abraham Lincoln
nesten-alle-kan-tåle-motgang-men-vil-du-prøve-manns-karakter-så-gi-ham-makt
Da Jesus var her på jorden, red han på et esel. Når han kommer igjen, kjører han KIA Sportage! -Jan Erik Larssen
da-jesus-var-her-på-jorden-red-han-på-et-esel-når-han-kommer-igjen-kjører-han-kia-sportage
Vennskap er den beste høyskole din karakter kan få sin eksamen fra. Tro på vennskapet, søk det, og hold det hellig når det kommer. -Ukjent
vennskap-er-den-beste-høyskole-din-karakter-kan-få-eksamen-fra-tro-på-vennskapet-søk-det-og-hold-det-hellig-når-det-kommer