En mann uten penger er som en bue uten pil.


en-mann-uten-penger-er-som-bue-uten-pil
penger og økonomimannutenpengerersombuepilen mannmann utenuten pengerpenger erer somsom enen buebue utenuten pilen mann utenmann uten pengeruten penger erpenger er somer som ensom en bueen bue utenbue uten pilen mann uten pengermann uten penger eruten penger er sompenger er som ener som en buesom en bue utenen bue uten pilen mann uten penger ermann uten penger er somuten penger er som enpenger er som en bueer som en bue utensom en bue uten pil

Jeg foretrekker en mann uten penger fremfor penger uten en mann. -Penger og økonomi
jeg-foretrekker-mann-uten-penger-fremfor-penger-uten-mann
En kjøpmann uten penger er som en bonde uten jord. -Kjøp og salg
en-kjøpmann-uten-penger-er-som-bonde-uten-jord
Et liv uten bøker er som en barndom uten eventyr, en ungdom uten kjærlighet, en alderdom uten fred. -Carl Petter Fröhling
et-liv-uten-bøker-er-som-barndom-uten-eventyr-ungdom-uten-kjærlighet-alderdom-uten-fred
Av alt levende er mennesket det eneste som drikker uten å være tørst, spiser uten å være sulten - og snakker uten å ha noe å si. -Menneske
av-alt-levende-er-mennesket-det-eneste-som-drikker-uten-å-være-tørst-spiser-uten-å-være-sulten-og-snakker-uten-å-noe-å
Penger er den sjette sans, og uten penger kan man ikke bruke de fem andre effektivt. -Penger og økonomi
penger-er-den-sjette-sans-og-uten-penger-kan-man-ikke-bruke-fem-andre-effektivt
Den som søker en venn uten feil, blir uten noen. -Venn
den-som-søker-venn-uten-feil-blir-uten-noen