En mann som preker moral, er som regel en hykler, og de kvinnene som gjør det, er uten unntak stygge.


en-mann-som-preker-moral-er-som-regel-hykler-og-kvinnene-som-gjør-det-er-uten-unntak-stygge
oscar wildemannsomprekermoralerregelhyklerogkvinnenegjørdetutenunntakstyggeen mannmann somsom prekerpreker moraler somsom regelregel enen hyklerog dede kvinnenekvinnene somsom gjørgjør deter utenuten unntakunntak styggeen mann sommann som prekersom preker moraler som regelsom regel enregel en hyklerog de kvinnenede kvinnene somkvinnene som gjørsom gjør deter uten unntakuten unntak styggeen mann som prekermann som preker moraler som regel ensom regel en hyklerog de kvinnene somde kvinnene som gjørkvinnene som gjør deter uten unntak styggeen mann som preker moraler som regel en hyklerog de kvinnene som gjørde kvinnene som gjør det

Nordmenn som preker om krig og fred, er litt som katolske prester som forkynner om ekteskap og sex uten å ha egen erfaring. -Norge og nordmenn
nordmenn-som-preker-om-krig-og-fred-er-litt-som-katolske-prester-som-forkynner-om-ekteskap-og-sex-uten-å-egen-erfaring
Når en mann gjør en kvinne til sin hustru, er det den største komplimenten han kan gi henne - og som regel det siste. -Helen Rowland
når-mann-gjør-kvinne-til-hustru-er-det-den-største-komplimenten-han-kan-gi-henne-og-som-regel-det-siste
Religionene er på gal vei fra det øyeblikk de preker moral og tordner bud. -Religion
religionene-er-på-gal-vei-fra-det-øyeblikk-preker-moral-og-tordner-bud
Det som blir skrevet uten anstrengelse, blir som regel lest uten glede. -Skrive
det-som-blir-skrevet-uten-anstrengelse-blir-som-regel-lest-uten-glede
Hykler: En mann som dreper begge sine foreldre, og ber om en mild straff fordi han er foreldreløs. -Abraham Lincoln
hykler-en-mann-som-dreper-begge-sine-foreldre-og-ber-om-mild-straff-fordi-han-er-foreldreløs
De som klarer å leve hektisk uten å stresses, er de som er til stede i det de gjør når de gjør det. -Tidsklemma
de-som-klarer-å-leve-hektisk-uten-å-stresses-er-som-er-til-stede-i-det-gjør-når-gjør-det