En mann har alle årstider, mens en kvinne bare har rett til våren.


en-mann-har-alle-årstider-mens-kvinne-bare-har-rett-til-våren
kvinner og mennmannharalleårstidermenskvinnebareretttilvårenen mannmann harhar allealle årstidermens enen kvinnekvinne barebare harhar rettrett tiltil vårenen mann harmann har allehar alle årstidermens en kvinneen kvinne barekvinne bare harbare har retthar rett tilrett til vårenen mann har allemann har alle årstidermens en kvinne bareen kvinne bare harkvinne bare har rettbare har rett tilhar rett til vårenen mann har alle årstidermens en kvinne bare haren kvinne bare har rettkvinne bare har rett tilbare har rett til våren

Noen ganger lurer jeg på hvem som har rett. Kanskje alle har rett. Alle har nøyaktig like mange fine ord å dekke seg bak. Alle er like sikre på sin sak. Jeg bare nikker til alle kanter. -Rett og galt
noen-ganger-lurer-jeg-på-hvem-som-har-rett-kanskje-alle-har-rett-alle-har-nøyaktig-like-mange-fine-ord-å-dekke-seg-bak-alle-er-like-sikre-på
Det å ta makt er tøffere for en kvinne enn for en mann. Fordi en mann går inn i et etablert system, mens en kvinne bryter med det. -Gerd-Liv Valla
det-å-ta-makt-er-tøffere-for-kvinne-enn-for-mann-fordi-mann-går-inn-i-et-etablert-system-mens-kvinne-bryter-med-det
Et barn er en voksen når det skjønner at det ikke bare har rett til å ha rett, men også til å ha urett. -Thomas Szasz
et-barn-er-voksen-når-det-skjønner-at-det-ikke-bare-har-rett-til-å-rett-men-også-til-å-urett
Ingen har noen gang begått selvmord mens de har lest en god bok, men mange har prøvd på det mens de har skrevet en. -Selvmord
ingen-har-noen-gang-begått-selvmord-mens-har-lest-god-bok-men-mange-har-prøvd-på-det-mens-har-skrevet
Jeg har alltid ment at en kvinne har rett til å være vag når det gjelder alder fram til hun passerer nitti. Da er det på tide å være ærlig både overfor seg selv og andre. -Helena Rubinstein
jeg-har-alltid-ment-at-kvinne-har-rett-til-å-være-vag-når-det-gjelder-alder-fram-til-hun-passerer-nitti-da-er-det-på-tide-å-være-ærlig-bå
Den som ikke griper lykken mens han har den, han har heller ikke rett til å beklage seg når den vender ham ryggen. -Lykke
den-som-ikke-griper-lykken-mens-han-har-den-han-har-heller-ikke-rett-til-å-beklage-seg-når-den-vender-ham-ryggen