En mann gjør det han må. En kvinne gjør det han ikke kan.


en-mann-gjør-det-han-må-en-kvinne-gjør-det-han-ikke-kan
kvinner og mennmanngjørdethankvinneikkekanen mannmann gjørgjør detdet hanhan måen kvinnekvinne gjørgjør detdet hanhan ikkeikke kanen mann gjørmann gjør detgjør det handet han måen kvinne gjørkvinne gjør detgjør det handet han ikkehan ikke kanen mann gjør detmann gjør det hangjør det han måen kvinne gjør detkvinne gjør det hangjør det han ikkedet han ikke kanen mann gjør det hanmann gjør det han måen kvinne gjør det hankvinne gjør det han ikkegjør det han ikke kan

Når en mann gjør en kvinne til sin hustru, er det den største komplimenten han kan gi henne - og som regel det siste. -Helen Rowland
når-mann-gjør-kvinne-til-hustru-er-det-den-største-komplimenten-han-kan-gi-henne-og-som-regel-det-siste
En mann som gjør en feil og ikke retter på den, han gjør enda en feil. -Konfucius
en-mann-som-gjør-feil-og-ikke-retter-på-den-han-gjør-enda-feil
Når en mann ikke kan tilfredsstille én kvinne, prøver han med ti. -Henrik Tikkanen
når-mann-ikke-kan-tilfredsstille-én-kvinne-prøver-han-med-ti
Når en tosk gjør noe han skammer seg over, påstår han alltid at det er hans plikt. -George Bernard Shaw
når-tosk-gjør-noe-han-skammer-seg-over-påstår-han-alltid-at-det-er-hans-plikt
Han kan ikke skyte med venstre, han kan ikke heade, han kan ikke takle og han scorer ikke mange mål. Men ellers er han helt all right. -Fotball
han-kan-ikke-skyte-med-venstre-han-kan-ikke-heade-han-kan-ikke-takle-og-han-scorer-ikke-mange-mål-men-ellers-er-han-helt-all-right
En kvinne kan tenkes å tilgi en mann som ikke prøver å forføre henne, men aldri en mann som ikke benytter sjansen når han får den. -Charles-Maurice de Talleyrand
en-kvinne-kan-tenkes-å-tilgi-mann-som-ikke-prøver-å-forføre-henne-men-aldri-mann-som-ikke-benytter-sjansen-når-han-får-den