En mann elsker sin kjæreste mest, sin kone best og sin mor lengst.


en-mann-elsker-kjæreste-mest-kone-best-og-mor-lengst
elskemannelskerkjærestemestkonebestogmorlengsten mannmann elskerelsker sinsin kjærestekjæreste mestsin konekone bestbest ogog sinsin moren mann elskermann elsker sinelsker sin kjærestesin kjæreste mestsin kone bestkone best ogbest og sinog sin morsin mor lengsten mann elsker sinmann elsker sin kjæresteelsker sin kjæreste mestsin kone best ogkone best og sinbest og sin morog sin mor lengsten mann elsker sin kjærestemann elsker sin kjæreste mestsin kone best og sinkone best og sin morbest og sin mor lengst

Mang en mann har sin første kone å takke for sin fremgang, og sin fremgang å takke for sin andre kone. -Ukjent
mang-mann-har-første-kone-å-takke-for-fremgang-og-fremgang-å-takke-for-andre-kone
En kvinne ser i sin elskers beste venn nesten alltid sin verste fiende - hvis hun da ikke gjør ham til sin elsker. -Elsker
en-kvinne-i-elskers-beste-venn-nesten-alltid-verste-fiende-hvis-hun-da-ikke-gjør-ham-til-elsker
Ingen mann er helt for sin kone, og ingen kvinne er kone for sin helt. -Kone
ingen-mann-er-helt-for-kone-og-ingen-kvinne-er-kone-for-helt
Når en mann åpner bildøren for sin kone, har han enten ny bil eller ny kone. -Philip
når-mann-åpner-bildøren-for-kone-har-han-enten-ny-bil-eller-ny-kone
Ekteskapsbruddet er ikke den timen en kvinne er sammen med sin elsker, men den natten hun etterpå tilbringer sammen med sin mann. -Utroskap
ekteskapsbruddet-er-ikke-den-timen-kvinne-er-sammen-med-elsker-men-den-natten-hun-etterpå-tilbringer-sammen-med-mann