En lykkelig mann må alltid frykte, en ulykkelig mann kan alltid håpe.


en-lykkelig-mann-må-alltid-frykte-ulykkelig-mann-kan-alltid-håpe
lykke og ulykkelykkeligmannalltidfrykteulykkeligkanhåpeen lykkeliglykkelig mannmann måmå alltidalltid frykteen ulykkeligulykkelig mannmann kankan alltidalltid håpeen lykkelig mannlykkelig mann måmann må alltidmå alltid frykteen ulykkelig mannulykkelig mann kanmann kan alltidkan alltid håpeen lykkelig mann målykkelig mann må alltidmann må alltid frykteen ulykkelig mann kanulykkelig mann kan alltidmann kan alltid håpeen lykkelig mann må alltidlykkelig mann må alltid frykteen ulykkelig mann kan alltidulykkelig mann kan alltid håpe

En mann kan ikke alltid være en helt, men han kan alltid være en mann. -Menn
en-mann-kan-ikke-alltid-være-helt-men-han-kan-alltid-være-mann
Uansett hvor lykkelig gift en kvinne er, smigrer det henne alltid å treffe en sjarmerende mann som skulle ønske hun ikke var det. -H. L. Mencken
uansett-hvor-lykkelig-gift-kvinne-er-smigrer-det-henne-alltid-å-treffe-sjarmerende-mann-som-skulle-ønske-hun-ikke-var-det
En kvinne er alltid yngre enn en jevnaldrende mann. -Kvinner og alder
en-kvinne-er-alltid-yngre-enn-jevnaldrende-mann
For en tyngde av autoritet det alltid hviler over en mann som virkelig kan sitt yrke, det være seg så «simpelt» det bare vil. -Hans Børli
for-tyngde-av-autoritet-det-alltid-hviler-over-mann-som-virkelig-kan-sitt-yrke-det-være-seg-så-simpelt-det-bare-vil
Hvorfor skal jeg gifte meg og gjøre én mann ulykkelig når jeg kan leve ugift og gjøre tusenvis ulykkelige? -Carrie Snow
hvorfor-skal-jeg-gifte-meg-og-gjøre-én-mann-ulykkelig-når-jeg-kan-leve-ugift-og-gjøre-tusenvis-ulykkelige