En lykkelig barndom er den beste gave som står i foreldrenes makt å skjenke.


en-lykkelig-barndom-er-den-beste-gave-som-står-i-foreldrenes-makt-å-skjenke
mary cholmondeleylykkeligbarndomerdenbestegavesomstårforeldrenesmaktskjenkeen lykkeliglykkelig barndombarndom erer denden bestebeste gavegave somsom stårstår ii foreldrenesforeldrenes maktmakt åå skjenkeen lykkelig barndomlykkelig barndom erbarndom er dener den besteden beste gavebeste gave somgave som stårsom står istår i foreldrenesi foreldrenes maktforeldrenes makt åmakt å skjenkeen lykkelig barndom erlykkelig barndom er denbarndom er den besteer den beste gaveden beste gave sombeste gave som stårgave som står isom står i foreldrenesstår i foreldrenes makti foreldrenes makt åforeldrenes makt å skjenkeen lykkelig barndom er denlykkelig barndom er den bestebarndom er den beste gaveer den beste gave somden beste gave som stårbeste gave som står igave som står i foreldrenessom står i foreldrenes maktstår i foreldrenes makt åi foreldrenes makt å skjenke

Det er aldri for sent å få en lykkelig barndom. -Tom Robbins
det-er-aldri-for-sent-å-få-lykkelig-barndom
Aldri for sent å skaffe seg en lykkelig barndom. -Gunnar Gjengset
aldri-for-sent-å-skaffe-seg-lykkelig-barndom
De beste årene av hans barndom hadde vært henslept i pianotimenes galeislaveri. -Gabriel García Márquez
de-beste-årene-av-hans-barndom-hadde-vært-henslept-i-pianotimenes-galeislaveri
Eg er så lykkelig at eg nesten trur eg skal sprengast i bitar. Når eg står opp om morgonen, kjenner eg meg så lykkelig at eg ikkje veit om eg vil komme meg gjennom dagen. -Lykke
eg-er-så-lykkelig-at-eg-nesten-trur-eg-skal-sprengast-i-bitar-når-eg-står-opp-om-morgonen-kjenner-eg-meg-så-lykkelig-at-eg-ikkje-veit-om-eg-vil
Den beste gave Gud har gitt meg, er at jeg trives når jeg er alene. Jeg synes synd på mennesker som alltid må ha noe rundt seg for å ha det godt. -Astrid Lindgren
den-beste-gave-gud-har-gitt-meg-er-at-jeg-trives-når-jeg-er-alene-jeg-synes-synd-på-mennesker-som-alltid-må-noe-rundt-seg-for-å-det-godt
Jeg står og betrakter brevet et lykkelig langt minutt, de kjære kjente bokstaver over den grå konvolutt. -Nordahl Grieg
jeg-står-og-betrakter-brevet-et-lykkelig-langt-minutt-kjære-kjente-bokstaver-over-den-grå-konvolutt