En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært.


en-leders-oppgave-er-å-ta-folk-fra-der-er-til-der-aldri-har-vært
ledelseledersoppgaveertafolkfradertilaldriharværten ledersleders oppgaveoppgave erer åå tata folkfolk frafra derder dede erer tiltil derder dede aldrialdri harhar værten leders oppgaveleders oppgave eroppgave er åer å taå ta folkta folk frafolk fra derfra der deder de erde er tiler til dertil der deder de aldride aldri haraldri har værten leders oppgave erleders oppgave er åoppgave er å taer å ta folkå ta folk frata folk fra derfolk fra der defra der de erder de er tilde er til derer til der detil der de aldrider de aldri harde aldri har værten leders oppgave er åleders oppgave er å taoppgave er å ta folker å ta folk fraå ta folk fra derta folk fra der defolk fra der de erfra der de er tilder de er til derde er til der deer til der de aldritil der de aldri harder de aldri har vært

Har du aldri sett Alhambra? Eller murene i Toldeo? Eller Venezia? Ayers Rock? Machu Picchu. De er der, og de venter på deg. Stedene der andre har vært. Nå er det din tur. -Reise
har-du-aldri-sett-alhambra-eller-murene-i-toldeo-eller-venezia-ayers-rock-machu-picchu-de-er-der-og-venter-på-deg-stedene-der-andre-har-vært-nå
Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt; jeg kan deg aldri glemme velsignet julenatt! -Jul
der-er-min-lengsel-hjemme-der-har-min-tro-skatt-jeg-kan-deg-aldri-glemme-velsignet-julenatt
Der det er penger, der er djevelen til stede. Men der det ikke er penger, der er han tifold til stede. -Penger og økonomi
der-det-er-penger-der-er-djevelen-til-stede-men-der-det-ikke-er-penger-der-er-han-tifold-til-stede
Jeg forestiller meg at livet er et vidunderlig skuespill som jeg har skrevet til meg selv - og der min oppgave er å nyte min egen rolle. -Shirley MacLaine
jeg-forestiller-meg-at-livet-er-et-vidunderlig-skuespill-som-jeg-har-skrevet-til-meg-selv-og-der-min-oppgave-er-å-nyte-min-egen-rolle
Folk er forferdelig kjedelige. De vil alltid være akkurat passe og ikke skille seg ut fra rekkehuset der de bor. -Marie Simonsen
folk-er-forferdelig-kjedelige-de-vil-alltid-være-akkurat-passe-og-ikke-skille-seg-ut-fra-rekkehuset-der-bor
Poesien er døra inn til dei lukka romma. Der inne ventar gleda, sorga, lyset, mørket. Der inne ligg all uroa, der finst alle dei varme kjenslene, all den sugande smerta. -Poesi
poesien-er-døra-inn-til-dei-lukka-romma-der-inne-ventar-gleda-sorga-lyset-mørket-der-inne-ligg-all-uroa-der-finst-alle-dei-varme-kjenslene-all-den