En leder er en som forhandler håp.


en-leder-er-som-forhandler-håp
napoleon ilederersomforhandlerhåpen lederleder erer enen somsom forhandlerforhandler håpen leder erleder er ener en somen som forhandlersom forhandler håpen leder er enleder er en somer en som forhandleren som forhandler håpen leder er en somleder er en som forhandlerer en som forhandler håp

Menn er aldri så slitne og stresset som når de forhandler med en kvinne som vil ha lønnspålegg. -Menn
menn-er-aldri-så-slitne-og-stresset-som-når-forhandler-med-kvinne-som-vil-lønnspålegg
En politisk leder må hele tiden se seg tilbake for å se om folk fremdeles er der. Hvis de ikke er der, er han ikke lenger politisk leder. -Politiker
en-politisk-leder-må-hele-tiden-se-seg-tilbake-for-å-se-om-folk-fremdeles-er-der-hvis-ikke-er-der-er-han-ikke-lenger-politisk-leder
Den leder er best som folket knapt vet finnes. -Laozi
den-leder-er-best-som-folket-knapt-vet-finnes
Handlekraft er det ene ordet som gjør en leder god. -Lee Iacocca
handlekraft-er-det-ene-ordet-som-gjør-leder-god
Jeg tror at det i alle land fins minst én leder som er redd for å bli gal. -Joseph Heller
jeg-tror-at-det-i-alle-land-fins-minst-én-leder-som-er-redd-for-å-bli-gal
Den som lever av håp, vil dø fastende. -Håp
den-som-lever-av-håp-vil-dø-fastende