En løgner er et menneske som forteller en ubehagelig sannhet.


en-løgner-er-et-menneske-som-forteller-ubehagelig-sannhet
løgnløgnereretmenneskesomfortellerubehageligsannheten løgnerløgner erer etet menneskemenneske somsom fortellerforteller enen ubehageligubehagelig sannheten løgner erløgner er eter et menneskeet menneske sommenneske som fortellersom forteller enforteller en ubehageligen ubehagelig sannheten løgner er etløgner er et menneskeer et menneske somet menneske som fortellermenneske som forteller ensom forteller en ubehageligforteller en ubehagelig sannheten løgner er et menneskeløgner er et menneske somer et menneske som fortelleret menneske som forteller enmenneske som forteller en ubehageligsom forteller en ubehagelig sannhet

En løgn som inneholder en halv sannhet, er alltid den svarteste blant løgner. -Alfred Tennyson
en-løgn-som-inneholder-halv-sannhet-er-alltid-den-svarteste-blant-løgner
Det gjelder å finne en sannhet som er sannhet for meg. -Sannhet
det-gjelder-å-finne-sannhet-som-er-sannhet-for-meg
Ingenting er så ubehagelig som å bli hengt i stillhet. -Voltaire
ingenting-er-så-ubehagelig-som-å-bli-hengt-i-stillhet
Når du forteller en løgn, stjeler du retten til sannhet fra noen. Når du fusker, stjeler du retten til rettferdighet. -Løgn
når-du-forteller-løgn-stjeler-du-retten-til-sannhet-fra-noen-når-du-fusker-stjeler-du-retten-til-rettferdighet
Ha ingen tiltro til hva statistikk forteller, før du nøye har tenkt over hva den ikke forteller. -William W. Watt
ha-ingen-tiltro-til-hva-statistikk-forteller-før-du-nøye-har-tenkt-over-hva-den-ikke-forteller
En stor sannhet er en sannhet der det motsatte også er sant. -Sannhet
en-stor-sannhet-er-sannhet-der-det-motsatte-også-er-sant