En lærer bør ha maksimal autoritet og minimal makt.


en-lærer-bør-maksimal-autoritet-og-minimal-makt
thomas szaszlærerbørmaksimalautoritetogminimalmakten lærerlærer børbør haha maksimalmaksimal autoritetautoritet ogog minimalminimal makten lærer børlærer bør habør ha maksimalha maksimal autoritetmaksimal autoritet ogautoritet og minimalog minimal makten lærer bør halærer bør ha maksimalbør ha maksimal autoritetha maksimal autoritet ogmaksimal autoritet og minimalautoritet og minimal makten lærer bør ha maksimallærer bør ha maksimal autoritetbør ha maksimal autoritet ogha maksimal autoritet og minimalmaksimal autoritet og minimal makt

Det er fedrene våre som lærer oss hva vi bør bli; mødrene lærer oss hva vi er. -Mor
det-er-fedrene-våre-som-lærer-oss-hva-vi-bør-bli-mødrene-lærer-oss-hva-vi-er
Det er helt forferdelig å sitte hjemme alene og se på «Åndenes makt». Det er et program du bør holde deg unna hvis du bor alene. -Alejandro Fuentes
det-er-helt-forferdelig-å-sitte-hjemme-alene-og-se-på-Åndenes-makt-det-er-et-program-du-bør-holde-deg-unna-hvis-du-bor-alene
Folk lærer noe hver dag, og ofte lærer de at det de lærte dagen før, var galt. -William E. Vaughan
folk-lærer-noe-hver-dag-og-ofte-lærer-at-det-lærte-dagen-før-var-galt
Ellers har jeg oppdaget at briller gir meg en uslåelig autoritet. -Ingrid Bjørnov
ellers-har-jeg-oppdaget-at-briller-gir-meg-uslåelig-autoritet
Man bør fortelle sannheten, men ikke alle sannheter bør fortelles. -Sannhet
man-bør-fortelle-sannheten-men-ikke-alle-sannheter-bør-fortelles