En kvinnes skjønnhet skal bedømmes som et kirkevindu - innenfra!


en-kvinnes-skjønnhet-skal-bedømmes-som-et-kirkevindu-innenfra
ukjentkvinnesskjønnhetskalbedømmessometkirkevinduinnenfraen kvinneskvinnes skjønnhetskjønnhet skalskal bedømmesbedømmes somsom etet kirkevindukirkevinduinnenfraen kvinnes skjønnhetkvinnes skjønnhet skalskjønnhet skal bedømmesskal bedømmes sombedømmes som etsom et kirkevinduet kirkevinduen kvinnes skjønnhet skalkvinnes skjønnhet skal bedømmesskjønnhet skal bedømmes somskal bedømmes som etbedømmes som et kirkevindusom et kirkevinduen kvinnes skjønnhet skal bedømmeskvinnes skjønnhet skal bedømmes somskjønnhet skal bedømmes som etskal bedømmes som et kirkevindubedømmes som et kirkevindu

En kvinnes skjønnhet vokser med årene. -Kvinner
en-kvinnes-skjønnhet-vokser-med-årene
Et politisk systems virkemåte skal i siste instans alltid måles og bedømmes ut fra dets konsekvenser for den enkelte. -Politikk
et-politisk-systems-virkemåte-skal-i-siste-instans-alltid-måles-og-bedømmes-ut-fra-dets-konsekvenser-for-den-enkelte
Museer skal ses utenfra, fjell nedenfra og kroer innenfra. -Museum
museer-skal-ses-utenfra-fjell-nedenfra-og-kroer-innenfra
Som alle vakre kvinner som ustanselig er blitt hyllet for sin skjønnhet, regnet hun med, uten kynisme, at denne skjønnhet var den eneste årsak til at man i det hele tatt festet seg ved henne. -Thornton Wilder
som-alle-vakre-kvinner-som-ustanselig-er-blitt-hyllet-for-skjønnhet-regnet-hun-med-uten-kynisme-at-denne-skjønnhet-var-den-eneste-årsak-til-at-man
Bare mygg og veps bør bedømmes etter førsteinntrykket. -Ivar Wallensteen
bare-mygg-og-veps-bør-bedømmes-etter-førsteinntrykket
Forelsk deg aldri i en kvinnes profil, for du skal leve ansikt til ansikt med henne. -Kvinner
forelsk-deg-aldri-i-kvinnes-profil-for-du-skal-leve-ansikt-til-ansikt-med-henne