En kunstner er et fengsel hvorfra kunsten unnslipper.


en-kunstner-er-et-fengsel-hvorfra-kunsten-unnslipper
kunstnerkunstnereretfengselhvorfrakunstenunnslipperen kunstnerkunstner erer etet fengselfengsel hvorfrahvorfra kunstenkunsten unnslipperen kunstner erkunstner er eter et fengselet fengsel hvorfrafengsel hvorfra kunstenhvorfra kunsten unnslipperen kunstner er etkunstner er et fengseler et fengsel hvorfraet fengsel hvorfra kunstenfengsel hvorfra kunsten unnslipperen kunstner er et fengselkunstner er et fengsel hvorfraer et fengsel hvorfra kunstenet fengsel hvorfra kunsten unnslipper

En kunstner som kommer med teorier som sitt verk, er ikke lenger kunstner; han er kritiker. -H. G. Wells
en-kunstner-som-kommer-med-teorier-som-sitt-verk-er-ikke-lenger-kunstner-han-er-kritiker
Frihet er den kilde hvorfra all mening og alle verdier oppstår. -Frihet
frihet-er-den-kilde-hvorfra-all-mening-og-alle-verdier-oppstår
Et panser er ikke bare en rustning, det blir også et fengsel. -Panser
et-panser-er-ikke-bare-rustning-det-blir-også-et-fengsel
Kunsten å være vis er kunsten å vite hva en skal overse. -Visdom
kunsten-å-være-vis-er-kunsten-å-vite-hva-skal-overse
Kunsten å skrive er kunsten å oppdage hva du egentlig mener. -Skrive
kunsten-å-skrive-er-kunsten-å-oppdage-hva-du-egentlig-mener
Stor er kunsten å begynne, men større er kunsten å avslutte. -Henry Wadsworth Longfellow
stor-er-kunsten-å-begynne-men-større-er-kunsten-å-avslutte