En kritiker er en mann som vet veien, men som ikke kan kjøre.


en-kritiker-er-mann-som-vet-veien-men-som-ikke-kan-kjøre
kenneth tynankritikerermannsomvetveienmenikkekankjøreen kritikerkritiker erer enen mannmann somsom vetvet veienmen somsom ikkeikke kankan kjøreen kritiker erkritiker er ener en mannen mann sommann som vetsom vet veienmen som ikkesom ikke kanikke kan kjøreen kritiker er enkritiker er en manner en mann somen mann som vetmann som vet veienmen som ikke kansom ikke kan kjøreen kritiker er en mannkritiker er en mann somer en mann som veten mann som vet veienmen som ikke kan kjøre

En kvinne kan tenkes å tilgi en mann som ikke prøver å forføre henne, men aldri en mann som ikke benytter sjansen når han får den. -Charles-Maurice de Talleyrand
en-kvinne-kan-tenkes-å-tilgi-mann-som-ikke-prøver-å-forføre-henne-men-aldri-mann-som-ikke-benytter-sjansen-når-han-får-den
En kritiker kan bare anmelde boken han har lest, ikke den som forfatteren skrev. -Mignon McLaughlin
en-kritiker-kan-bare-anmelde-boken-han-har-lest-ikke-den-som-forfatteren-skrev
Hva er en kyniker? En mann som vet prisen på alt, men ikke verdien av noe. -Oscar Wilde
hva-er-kyniker-en-mann-som-vet-prisen-på-alt-men-ikke-verdien-av-noe
En høflig mann er en som lytter interessert til ting han vet alt om - fortalt ham av en person som ikke vet noe om dem. -Høflighet
en-høflig-mann-er-som-lytter-interessert-til-ting-han-vet-alt-om-fortalt-ham-av-person-som-ikke-vet-noe-om-dem
Jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at det er sånn som skjer jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at jeg ikke bør tenke på det mer men jeg vil høre noen si at også dette det skal gå over -Trøst
jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-det-er-sånn-som-skjer-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-jeg-ikke-bør-tenke-på-det-mer-men-jeg-vil-høre-noen
Jeg føler meg som Zsa Zsa Gabor sjette mann. Jeg vet hva jeg må gjøre, men jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det interessant. -Gjøre
jeg-føler-meg-som-zsa-zsa-gabor-sjette-mann-jeg-vet-hva-jeg-må-gjøre-men-jeg-vet-ikke-hvordan-jeg-skal-gjøre-det-interessant