En konservativ er en som tror på reform. Men ikke nå.


en-konservativ-er-som-tror-på-reform-men-ikke-nå
mort sahlkonservativersomtrorreformmenikkeen konservativkonservativ erer enen somsom trorpå reformmen ikkeikke nåen konservativ erkonservativ er ener en somen som trorsom tror påtror på reformmen ikke nåen konservativ er enkonservativ er en somer en som troren som tror påsom tror på reformen konservativ er en somkonservativ er en som trorer en som tror påen som tror på reform

En konservativ er et menneske som tror at ingenting bør gjøres for første gang.Det er ikke for å skryte, men jeg er konservativ.Suksess fører definitivt med seg ensomhet. Folk tror du er lykkelig, at du har alt. De tror du kan dra hvor som helst og gjøre hva som helst, men det er ikke poenget. Man lengter etter de grunnleggende tingene.Det ville vært en gjennomgripende politisk reform hvis sunn fornuft kunne spre seg like raskt som dumheten.En konservativ er en kjørelærer som først lærer deg å parkere.Selvfølgelig tror jeg ikke på det. Men den bringer visst lykke enten man tror på det eller ei.