En konservativ er en som tror på reform. Men ikke nå.


en-konservativ-er-som-tror-på-reform-men-ikke-nå
mort sahlkonservativersomtrorreformmenikkeen konservativkonservativ erer enen somsom trorpå reformmen ikkeikke nåen konservativ erkonservativ er ener en somen som trorsom tror påtror på reformmen ikke nåen konservativ er enkonservativ er en somer en som troren som tror påsom tror på reformen konservativ er en somkonservativ er en som trorer en som tror påen som tror på reform

En konservativ er et menneske som tror at ingenting bør gjøres for første gang. -Alfred E. Wiggam
en-konservativ-er-et-menneske-som-tror-at-ingenting-bør-gjøres-for-første-gang
Det er ikke for å skryte, men jeg er konservativ. -Konservativ
det-er-ikke-for-å-skryte-men-jeg-er-konservativ
Det ville vært en gjennomgripende politisk reform hvis sunn fornuft kunne spre seg like raskt som dumheten. -Politikk
det-ville-vært-gjennomgripende-politisk-reform-hvis-sunn-fornuft-kunne-spre-seg-like-raskt-som-dumheten
En konservativ er en kjørelærer som først lærer deg å parkere. -Edith Sitwell
en-konservativ-er-kjørelærer-som-først-lærer-deg-å-parkere
Selvfølgelig tror jeg ikke på det. Men den bringer visst lykke enten man tror på det eller ei. -Overtro
selvfølgelig-tror-jeg-ikke-på-det-men-den-bringer-visst-lykke-enten-man-tror-på-det-eller-ei