En kjøpmann uten penger er som en bonde uten jord.


en-kjøpmann-uten-penger-er-som-bonde-uten-jord
kjøp og salgkjøpmannutenpengerersombondejorden kjøpmannkjøpmann utenuten pengerpenger erer somsom enen bondebonde utenuten jorden kjøpmann utenkjøpmann uten pengeruten penger erpenger er somer som ensom en bondeen bonde utenbonde uten jorden kjøpmann uten pengerkjøpmann uten penger eruten penger er sompenger er som ener som en bondesom en bonde utenen bonde uten jorden kjøpmann uten penger erkjøpmann uten penger er somuten penger er som enpenger er som en bondeer som en bonde utensom en bonde uten jord

Et liv uten bøker er som en barndom uten eventyr, en ungdom uten kjærlighet, en alderdom uten fred. -Carl Petter Fröhling
et-liv-uten-bøker-er-som-barndom-uten-eventyr-ungdom-uten-kjærlighet-alderdom-uten-fred
Jeg foretrekker en mann uten penger fremfor penger uten en mann. -Penger og økonomi
jeg-foretrekker-mann-uten-penger-fremfor-penger-uten-mann
Av alt levende er mennesket det eneste som drikker uten å være tørst, spiser uten å være sulten - og snakker uten å ha noe å si. -Menneske
av-alt-levende-er-mennesket-det-eneste-som-drikker-uten-å-være-tørst-spiser-uten-å-være-sulten-og-snakker-uten-å-noe-å
Penger er den sjette sans, og uten penger kan man ikke bruke de fem andre effektivt. -Penger og økonomi
penger-er-den-sjette-sans-og-uten-penger-kan-man-ikke-bruke-fem-andre-effektivt
Den største testen i tapperhet på jord er å bære tap uten å tape hjertet. -Mot
den-største-testen-i-tapperhet-på-jord-er-å-bære-tap-uten-å-tape-hjertet