En kan dø av for lite og for mye kjærlighet, derfor ble konversasjonen oppfunnet.


en-kan-dø-av-for-lite-og-for-mye-kjærlighet-derfor-ble-konversasjonen-oppfunnet
bjørn skogmokanavforliteogmyekjærlighetderforblekonversasjonenoppfunneten kankan dødø avav forlite ogog formye kjærlighetble konversasjonenkonversasjonen oppfunneten kan døkan dø avdø av forav for litefor lite oglite og forog for myefor mye kjærlighetderfor ble konversasjonenble konversasjonen oppfunneten kan dø avkan dø av fordø av for liteav for lite ogfor lite og forlite og for myeog for mye kjærlighetderfor ble konversasjonen oppfunneten kan dø av forkan dø av for litedø av for lite ogav for lite og forfor lite og for myelite og for mye kjærlighet

Musikk ble oppfunnet for å bekrefte menneskets ensomhet. -Musikk
musikk-ble-oppfunnet-for-å-bekrefte-menneskets-ensomhet
Silke ble oppfunnet for at kvinner kunne gå nakne med klær på. -Muhammad
silke-ble-oppfunnet-for-at-kvinner-kunne-gå-nakne-med-klær-på
Når en mann kan forårsake så mye ondt - tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen. -Tjueandre juli
når-mann-kan-forårsake-så-mye-ondt-tenk-hvor-mye-kjærlighet-vi-kan-skape-sammen
Har man livlig fantasi, behøver man ikke så mye å se på. Man kan se lite og likevel få mye ut av det -Fantasi
har-man-livlig-fantasi-behøver-man-ikke-så-mye-å-se-på-man-kan-se-lite-og-likevel-få-mye-ut-av-det
Den som har kjærlighet kan unnvære mye annet. -Phil Bosmans
den-som-har-kjærlighet-kan-unnvære-mye-annet