En ser ikke regnet som kommer senere på dagen.


en-ikke-regnet-som-kommer-senere-på-dagen
fremtidikkeregnetsomkommerseneredagenser ikkeikke regnetregnet somsom kommerkommer seneresenere påpå dagenen ser ikkeser ikke regnetikke regnet somregnet som kommersom kommer senerekommer senere påsenere på dagenen ser ikke regnetser ikke regnet somikke regnet som kommerregnet som kommer seneresom kommer senere påkommer senere på dagenen ser ikke regnet somser ikke regnet som kommerikke regnet som kommer senereregnet som kommer senere påsom kommer senere på dagen

Et smil over midtgangen på bussen om morgenen kan forhindre et selvmord senere på dagen. -Fulton John Sheen
et-smil-over-midtgangen-på-bussen-om-morgenen-kan-forhindre-et-selvmord-senere-på-dagen
Søstre er ikke noen som kommer og går; søstre er med deg innenfra og ut, fra den dagen du ble født til den dagen du dør. -Søster
søstre-er-ikke-noen-som-kommer-og-går-søstre-er-med-deg-innenfra-og-ut-fra-den-dagen-du-ble-født-til-den-dagen-du-dør
Jeg ser på de blodige asper, jeg ser på den gule bjerk. De svever så lett som soler, når dagen er høy og sterk. -Nils Collett Vogt
jeg-på-blodige-asper-jeg-på-den-gule-bjerk-de-svever-så-lett-som-soler-når-dagen-er-høy-og-sterk
Slik jeg ser det, må du finne deg i regnet hvis du vil se regnbuen. -Dolly Parton
slik-jeg-det-må-du-finne-deg-i-regnet-hvis-du-vil-se-regnbuen
Våren kommer en gang i året, og vi ønsker den velkommen. Dagen kommer en gang i døgnet, men vi tar den som en selvfølge. -Vår
våren-kommer-gang-i-året-og-vi-ønsker-den-velkommen-dagen-kommer-gang-i-døgnet-men-vi-tar-den-som-selvfølge
Dagen er et brev som aldri kommer. -Hans Børli
dagen-er-et-brev-som-aldri-kommer