En idé må, på samme måte som et spøkelse, snakkes litt til før den vil forklare seg selv.


en-idé-må-på-samme-måte-som-et-spøkelse-snakkes-litt-til-før-den-vil-forklare-seg-selv
idéidésammemåtesometspøkelsesnakkeslitttilførdenvilforklaresegselven idéidé måpå sammesamme måtemåte somsom etet spøkelsesnakkes littlitt tiltil førfør denden vilvil forklareforklare segseg selven idé måpå samme måtesamme måte sommåte som etsom et spøkelsesnakkes litt tillitt til førtil før denfør den vilden vil forklarevil forklare segforklare seg selvpå samme måte somsamme måte som etmåte som et spøkelsesnakkes litt til førlitt til før dentil før den vilfør den vil forklareden vil forklare segvil forklare seg selvpå samme måte som etsamme måte som et spøkelsesnakkes litt til før denlitt til før den viltil før den vil forklarefør den vil forklare segden vil forklare seg selv

Gal er den som regner seg selv for forstandig og innbiller seg at de dåraktige ikke er av samme slag som en selv. -Carlos Ruiz Zafón
gal-er-den-som-regner-seg-selv-for-forstandig-og-innbiller-seg-at-dåraktige-ikke-er-av-samme-slag-som-selv
Det går et spøkelse gjennom Europa – kommunismens spøkelse. -Karl Marx
det-går-et-spøkelse-gjennom-europa-kommunismens-spøkelse
I et bilde vil jeg gjerne si noe trøstefullt, på samme måte som musikk er trøstefullt. -Kunst
i-et-bilde-vil-jeg-gjerne-noe-trøstefullt-på-samme-måte-som-musikk-er-trøstefullt
Venn deg til å reagere positivt på en ny idé. Begynn med å finne alle grunnene til at den er god. Det vil alltid være folk nok til å fortelle deg hvorfor den ikke er noe tess. -Ukjent
venn-deg-til-å-reagere-positivt-på-ny-idé-begynn-med-å-finne-alle-grunnene-til-at-den-er-god-det-vil-alltid-være-folk-nok-til-å-fortelle-deg
Det å tenke før man snakker er det samme som å tørke seg før man driter. -Ukjent
det-å-tenke-før-man-snakker-er-det-samme-som-å-tørke-seg-før-man-driter