En god klem er som et ullpledd: Den kiler mot huden og har varme nok til hele deg.


en-god-klem-er-som-et-ullpledd-den-kiler-mot-huden-og-har-varme-nok-til-hele-deg
ukjentgodklemersometullpledddenkilermothudenogharvarmenoktilheledegen godgod klemklem erer somsom etet ullpleddden kilerkiler motmot hudenhuden ogog harhar varmevarme noknok tiltil helehele degen god klemgod klem erklem er somer som etsom et ullpleddden kiler motkiler mot hudenmot huden oghuden og harog har varmehar varme nokvarme nok tilnok til heletil hele degen god klem ergod klem er somklem er som eter som et ullpleddden kiler mot hudenkiler mot huden ogmot huden og harhuden og har varmeog har varme nokhar varme nok tilvarme nok til helenok til hele degen god klem er somgod klem er som etklem er som et ullpleddden kiler mot huden ogkiler mot huden og harmot huden og har varmehuden og har varme nokog har varme nok tilhar varme nok til helevarme nok til hele deg

Venn deg til å reagere positivt på en ny idé. Begynn med å finne alle grunnene til at den er god. Det vil alltid være folk nok til å fortelle deg hvorfor den ikke er noe tess. -Ukjent
venn-deg-til-å-reagere-positivt-på-ny-idé-begynn-med-å-finne-alle-grunnene-til-at-den-er-god-det-vil-alltid-være-folk-nok-til-å-fortelle-deg
God morgen, du varme kaffe! Det dufter av deg til mine sanser -Kaffe
god-morgen-du-varme-kaffe-det-dufter-av-deg-til-mine-sanser
Du kan få alt du ønsker deg hvis du bare ønsker det sterkt nok. Ønsk det så inderlig at det utsondres gjennom huden og slutter seg til skaperkraften. -Ønske
du-kan-få-alt-du-ønsker-deg-hvis-du-bare-ønsker-det-sterkt-nok-Ønsk-det-så-inderlig-at-det-utsondres-gjennom-huden-og-slutter-seg-til
Jeg gir deg en klem fordi du er til. Fordi du er god, gir jeg deg to. Jeg gir deg tre klemmer en dag du er lei, men også fordi jeg er glad i deg. -Ukjent
jeg-gir-deg-klem-fordi-du-er-til-fordi-du-er-god-gir-jeg-deg-to-jeg-gir-deg-tre-klemmer-dag-du-er-lei-men-også-fordi-jeg-er-glad-i-deg
Kulden er en god ting for den som vil varme seg. -Varme og kulde
kulden-er-god-ting-for-den-som-vil-varme-seg
Hvis en voksen bruker vold mot et barn, vil barnet naturlig nok anta at det også har rett til å bruke vold mot en som er mindre eller svakere. -Dora Russell
hvis-voksen-bruker-vold-mot-et-barn-vil-barnet-naturlig-nok-anta-at-det-også-har-rett-til-å-bruke-vold-mot-som-er-mindre-eller-svakere