En god gjerning er sin egen belønning.


en-god-gjerning-er-egen-belønning
sofoklesgodgjerningeregenbelønningen godgod gjerninggjerning erer sinsin egenegen belønningen god gjerninggod gjerning ergjerning er siner sin egensin egen belønningen god gjerning ergod gjerning er singjerning er sin egener sin egen belønningen god gjerning er singod gjerning er sin egengjerning er sin egen belønning

En god gjerning forblir sjelden ustraffet. -Gore Vidal
en-god-gjerning-forblir-sjelden-ustraffet
Rådfør deg ikke med noen når du vil gjøre en god gjerning. -Gjerning
rådfør-deg-ikke-med-noen-når-du-vil-gjøre-god-gjerning
Enhver god gjerning bærer frukt, om enn ikke den man ventet. -Fredrik Gade
enhver-god-gjerning-bærer-frukt-om-enn-ikke-den-man-ventet
Gjør ikke noe vesen av en utført god gjerning, men gå videre til neste. -Gjerning
gjør-ikke-noe-vesen-av-utført-god-gjerning-men-gå-videre-til-neste
En god gjerning som gir seg selv kjærlige navn, blir opphavet til en forbannelse. -Kahlil Gibran
en-god-gjerning-som-gir-seg-selv-kjærlige-navn-blir-opphavet-til-forbannelse
Legg nuller kun til null, det dog til intet bliver, men sett et ett-tall for, og ti du telle skal. Til gjerning gjerning legg, slett intet de deg giver, legg Kristi gjerning til, og se du får et tall. -Ludvig Holberg
legg-nuller-kun-til-null-det-dog-til-intet-bliver-men-sett-et-ett-tall-for-og-ti-du-telle-skal-til-gjerning-gjerning-legg-slett-intet-deg-giver-legg