En glad og munter ånd vil spre glede overalt.


en-glad-og-munter-ånd-vil-spre-glede-overalt
ukjentgladogmunteråndvilspregledeoveralten gladglad ogog muntermunter åndånd vilvil sprespre gledeglede overalten glad ogglad og munterog munter åndmunter ånd vilånd vil sprevil spre gledespre glede overalten glad og munterglad og munter åndog munter ånd vilmunter ånd vil spreånd vil spre gledevil spre glede overalten glad og munter åndglad og munter ånd vilog munter ånd vil spremunter ånd vil spre gledeånd vil spre glede overalt

Gleden er meddelsom, og derfor underviser ingen bedre i glede enn den som selv er glad. -Søren Kierkegaard
gleden-er-meddelsom-og-derfor-underviser-ingen-bedre-i-glede-enn-den-som-selv-er-glad
En munter taper er en vinner. -Taper
en-munter-taper-er-vinner
Logikk vil få deg fra A til B. Fantasien tar deg overalt. -Ukjent
logikk-vil-få-deg-fra-a-til-b-fantasien-tar-deg-overalt
Hvis eg ber på mine kner, hvis eg love deg solskinn og strålande vér, hvis eg gir deg alt du vil ha, vil du då bli glad? -Trøst
hvis-eg-ber-på-mine-kner-hvis-eg-love-deg-solskinn-og-strålande-vér-hvis-eg-gir-deg-alt-du-vil-vil-du-då-bli-glad
Det klinger over veien en munter melodi, som fuglene i heien så lystig stemmer i. -Jul
det-klinger-over-veien-munter-melodi-som-fuglene-i-heien-så-lystig-stemmer-i
Den nye generasjonen er ikke så munter som de gamle var på deres aldre. -Ungdom
den-nye-generasjonen-er-ikke-så-munter-som-gamle-var-på-deres-aldre