En frigjort kvinne er en som har sex før ekteskapet og jobb etterpå.


en-frigjort-kvinne-er-som-har-sex-før-ekteskapet-og-jobb-etterpå
gloria steinemfrigjortkvinneersomharsexførekteskapetogjobbetterpåen frigjortfrigjort kvinnekvinne erer enen somsom harhar sexsex førfør ekteskapetekteskapet ogog jobbjobb etterpåen frigjort kvinnefrigjort kvinne erkvinne er ener en somen som harsom har sexhar sex førsex før ekteskapetfør ekteskapet ogekteskapet og jobbog jobb etterpåen frigjort kvinne erfrigjort kvinne er enkvinne er en somer en som haren som har sexsom har sex førhar sex før ekteskapetsex før ekteskapet ogfør ekteskapet og jobbekteskapet og jobb etterpåen frigjort kvinne er enfrigjort kvinne er en somkvinne er en som harer en som har sexen som har sex førsom har sex før ekteskapethar sex før ekteskapet ogsex før ekteskapet og jobbfør ekteskapet og jobb etterpå

Før ekteskapet kan en mann ligge våken hele natten og tenke på noe du har sagt, etterpå faller han i søvn før du har snakket ferdig. -Helen Rowland
før-ekteskapet-kan-mann-ligge-våken-hele-natten-og-tenke-på-noe-du-har-sagt-etterpå-faller-han-i-søvn-før-du-har-snakket-ferdig
Hold øynene vidåpne før ekteskapet og halvt lukket etterpå. -Benjamin Franklin
hold-øynene-vidåpne-før-ekteskapet-og-halvt-lukket-etterpå
Før ekteskapet erklærer en mann at han skal legge alt annet til side for å være din ydmyke tjener; etterpå kan han ikke engang legge fra seg avisen for å prate med deg. -Helen Rowland
før-ekteskapet-erklærer-mann-at-han-skal-legge-alt-annet-til-side-for-å-være-din-ydmyke-tjener-etterpå-kan-han-ikke-engang-legge-fra-seg-avisen
Jeg skal si hva jeg ikke liker med julebord - det er å måtte finne en ny jobb etterpå. -Jul
jeg-skal-hva-jeg-ikke-liker-med-julebord-det-er-å-måtte-finne-ny-jobb-etterpå
Jeg har alltid hatt tro på sex. Sex er naturlig. Og det som er naturlig, er ikke uanstendig. -Mae West
jeg-har-alltid-hatt-tro-på-sex-sex-er-naturlig-og-det-som-er-naturlig-er-ikke-uanstendig
Nymfoman: en kvinne som er like besatt av sex som en gjennomsnittlig mann. -Sex og erotikk
nymfoman-kvinne-som-er-like-besatt-av-sex-som-gjennomsnittlig-mann