En forutintatt mening er ikke så dum, bare den er riktig.


en-forutintatt-mening-er-ikke-så-dum-bare-den-er-riktig
meningforutintattmeningerikkedumbaredenriktigen forutintattforutintatt meningmening erer ikkeikke såså dumbare denden erer riktigen forutintatt meningforutintatt mening ermening er ikkeer ikke såikke så dumbare den erden er riktigen forutintatt mening erforutintatt mening er ikkemening er ikke såer ikke så dumbare den er riktigen forutintatt mening er ikkeforutintatt mening er ikke såmening er ikke så dum

En mening er ikke nødvendigvis riktig bare fordi noen er villig til å dø for den. -Oscar Wilde
en-mening-er-ikke-nødvendigvis-riktig-bare-fordi-noen-er-villig-til-å-dø-for-den
Jeg synes det er en fordel å ha en mening. Det er ikke sikkert det er helt riktig hele tiden, men stort sett går det jo bra. -Odd Reitan
jeg-synes-det-er-fordel-å-mening-det-er-ikke-sikkert-det-er-helt-riktig-hele-tiden-men-stort-sett-går-det-jo-bra
Riktig forstått, riktig møtt, kan lidelse vendes til velsignelse, for den utdyper forståelsen av selvet og livet. -Lidelse
riktig-forstått-riktig-møtt-kan-lidelse-vendes-til-velsignelse-for-den-utdyper-forståelsen-av-selvet-og-livet
Det er aldri andres mening som plager oss; men den vilje andre av og til har til å påtvinge oss denne mening når vi selv ikke vil. -Mening
det-er-aldri-andres-mening-som-plager-oss-men-den-vilje-andre-av-og-til-har-til-å-påtvinge-oss-denne-mening-når-vi-selv-ikke-vil
Hva vil du med mening? Livet er et ønske, ikke en mening. -Livets mening
hva-vil-du-med-mening-livet-er-et-ønske-ikke-mening
Det er ikke nødvendig å kjøre overalt. Det blir man bare tjukk og lat av - og dum. -Anne-Kat. Hærland
det-er-ikke-nødvendig-å-kjøre-overalt-det-blir-man-bare-tjukk-og-lat-av-og-dum