En forelskelse er noen man må være disponert for - akkurat som en sykdom.


en-forelskelse-er-noen-man-må-være-disponert-for-akkurat-som-sykdom
nancy mitfordforelskelseernoenmanværedisponertforakkuratsomsykdomen forelskelseforelskelse erer noennoen manman måmå værevære disponertdisponert forakkuratakkurat somsom enen sykdomen forelskelse erforelskelse er noener noen mannoen man måman må væremå være disponertvære disponert fordisponert forakkurat somakkurat som ensom en sykdomen forelskelse er noenforelskelse er noen maner noen man månoen man må væreman må være disponertmå være disponert forvære disponert forakkurat som enakkurat som en sykdomen forelskelse er noen manforelskelse er noen man måer noen man må værenoen man må være disponertman må være disponert formå være disponert forakkurat som en sykdom

Når man ser hva som skjer med dagens unger, kan man ikke la være å tenke at noen burde være hjemme å passe dem. -Barn
når-man-hva-som-skjer-med-dagens-unger-kan-man-ikke-være-å-tenke-at-noen-burde-være-hjemme-å-passe-dem
Samfunnet går ikke fremover med mindre noen er upassende innimellom. Det er altfor mange som bruker altfor mye tid til å være akkurat passe. -Ingunn Yssen
samfunnet-går-ikke-fremover-med-mindre-noen-er-upassende-innimellom-det-er-altfor-mange-som-bruker-altfor-mye-tid-til-å-være-akkurat-passe
Noen gode magedrag hjelper deg til å synke ned og være til stede der du er, akkurat nå. -Tilstedeværelse
noen-gode-magedrag-hjelper-deg-til-å-synke-ned-og-være-til-stede-der-du-er-akkurat-nå
Så mange bekymringer man slipper når man bestemmer seg for ikke å være noe, men å være noen. -Være seg selv
så-mange-bekymringer-man-slipper-når-man-bestemmer-seg-for-ikke-å-være-noe-men-å-være-noen
Folk synes det er godt å ha en kirke, akkurat som det er godt med en brannstasjon. Men aller best er det når man slipper å ha bruk for kirken, akkurat som en brannstasjon. -Ukjent
folk-synes-det-er-godt-å-kirke-akkurat-som-det-er-godt-med-brannstasjon-men-aller-best-er-det-når-man-slipper-å-bruk-for-kirken-akkurat-som