En er ikke voksen fordi om man mister sin barnetro.


en-er-ikke-voksen-fordi-om-man-mister-barnetro
voksenerikkevoksenfordiommanmisterbarnetroen erer ikkeikke voksenvoksen fordifordi omom manman mistermister sinsin barnetroen er ikkeer ikke voksenikke voksen fordivoksen fordi omfordi om manom man misterman mister sinmister sin barnetroen er ikke voksener ikke voksen fordiikke voksen fordi omvoksen fordi om manfordi om man misterom man mister sinman mister sin barnetroen er ikke voksen fordier ikke voksen fordi omikke voksen fordi om manvoksen fordi om man misterfordi om man mister sinom man mister sin barnetro

Mister du penger, mister du ingenting. Mister du ære, mister du mye. Mister du håpet, mister du alt. -Håp
mister-du-penger-mister-du-ingenting-mister-du-ære-mister-du-mye-mister-du-håpet-mister-du-alt
Du slutter ikke å like pop og går over til opera bare fordi du blir voksen. -Opera
du-slutter-ikke-å-like-pop-og-går-over-til-opera-bare-fordi-du-blir-voksen
Barn er ikke noe man elsker fordi de er barn, men fordi man blir venner med dem når man oppdrar dem. -Barn
barn-er-ikke-noe-man-elsker-fordi-er-barn-men-fordi-man-blir-venner-med-dem-når-man-oppdrar-dem
Den som gir sin nabos hund brød, mister brødet, men får ikke hunden. -Hund
den-som-gir-nabos-hund-brød-mister-brødet-men-får-ikke-hunden
Voksen for sorgen er enhver. Voksen for lykken er bare den sterke. -Lykke
voksen-for-sorgen-er-enhver-voksen-for-lykken-er-bare-den-sterke
Aldrende kvinner burde tenke på at et eple ikke mister noe av sin velsmak selv om det har et par rynker på overflaten. -Rynker
aldrende-kvinner-burde-tenke-på-at-et-eple-ikke-mister-noe-av-velsmak-selv-om-det-har-et-par-rynker-på-overflaten